Paul Verheijen

GIOTTO & TADDEO GADDI

Goddelijke ontmoeting


Taddeo Gaddi (circa 1290/1300-1366)
Ontmoeting Joachim en Anna bij de poort (1332-1338)
Fresco
Florence - Santa Croce (Baroncelli kapel)

Omarming

Taddeo Gaddi (1290/1300 - 1366) was leerling en medewerker van Giotto.
In de Baroncellikapel van de Santa Croce in Florence schilderde hij in opdracht van de franciscanen een frescocyclus met scènes uit het leven van Maria.
Ook de ontmoeting van haar ouders, Joachim en Anna, bij de poort is daarbij uitgebeeld.
Drie andere vrouwen kijken toe hoe Anna haar man verwelkomt.
De vrouw direct achter Anna maakt de twee andere vrouwen met haar duim duidelijk wat er gebeurt.
Anna en Joachim staan in het midden van het beeldvlak.
Schildert Gaddi het moment vóór de omhelzing?
Joachim is in gezelschap van een herder die een dood lam en een herderstas draagt.
Gaddi werd door zijn tijdgenoten geroemd om zijn vaardigheid in het uitbeelden van architectuur.
Helaas is dit fresco juist hier zwaar beschadigd.
Giotto di Bondone (circa 1266/1267-1337)
Ontmoeting Joachim en Anna bij de poort (circa 1306-1313)
Fresco
Padua - Scrovegni kapel

Kus en omhelzing

De leermeester van Taddeo Gaddi, Giotto, die in de Scrovegni kapel te Padua hetzelfde verhaal geschilderd heeft, gaf juist de omhelzing weer.
Zijn versie van de legende is veel minder afstandelijk.
Gebruikten Giotto en Gaddi verschillende overgeleverde versies van dit verhaal?
In het Proto-evangelie van Jakobus lezen we: Anna stond bij de poort en zag Joachim komen en vloog naar hem toe, omhelsde hem.
De Legenda Aurea neemt dit verhaal uit het Proto-evangelie van Jacobus later over.
In dit werk staat over de ontmoeting van de ouders van Maria te lezen dat zij van gezicht tot gezicht hun vreugde deelden.

Onbevlekte ontvangenis

De franciscanen benadrukten in die tijd sterk het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria.
De ontmoeting van Joachim en Anna staat model voor de conceptie van Maria, de moeder van Jezus, die om die reden niet bevlekt kan zijn met de erfzonde.
De orde gaf Taddeo Gaddi waarschijnlijk niet de vrije hand in de uitbeelding van de ontmoeting.
Wordt de onbevlekte ontvangenis op deze manier duidelijker - want afstandelijker - benadrukt dan door middel van een innige kus?
Vonden de franciscanen dat bij Giotto de innige omhelzing teveel afleidt van de goddelijke ingreep?

JOACHIM & ANNA


2016-2019 Copyleft - Paul Verheijen
Nijmegen