Paul Verheijen

MARC MULDERS
The seven last words of Christ

22 juni 2010 t/m 1 januari 2011
Leerdam - Nationaal Glasmuseum

Kruiszinnen

Wanneer we alle vier passieverhalen uit het Tweede Testament samen bekijken komen we tot zeven zogenaamde kruiswoorden, hetgeen bij de meeste daarvan verstaan moet worden als kruiszinnen.

- Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen
(Lucas 23,34)

- Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn
(Lucas 23,43)

- Vrouw, zie uw zoon en Zoon, zie uw moeder
(Johannes 19,26-27)

- Eloï, Eloï, lama sabachtani
(Matteüs 27,46 en Marcus 15,34)

- Ik heb dorst
(Johannes 19,28)

- Het is volbracht
(Johannes 19,30)

- Vader, in uw handen beveel Ik Mijn geest
(Lucas 23,46)

Grondplan

The Seven Last Words of Christ is een grote installatie in glas van kunstenaar Marc Mulders.
De installatie vult een hele verdieping in één van de oude museumvilla's in Leerdam.
Centraal in het hoofdwerk plaatst Mulders een uit zwart glas gesneden grondplan van de St. Pieter in Rome.
Dit ontwerp biedt een speelveld aan de eigenzinnige symbolen- en vormentaal van Marc Mulders.
Paradijsvogels, vlinders, zwanen, schedels en doornen tekenen zich af tussen de pijlers van de kathedraal.
Voor Mulders zijn het de echo's van de laatste woorden van Christus aan het kruis.
Hij laat ze rondzingen in een "tot instituut verworden klank, geloof".
In de installatie komen ook attributen uit het kruisigingsverhaal terug: doornenkroon, schedel, lans, lelie en iris.
Verspreid liggen ze aan de voet van het kruis van Christus.
De door Mulders ontworpen schalen en vazen uit de Glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum dienen als reservoir waaruit de spons gedoopt wordt en waarin de lans wordt schoongespoeld.

Remake

The Seven Last Words of Christ is deels een remake, in glas, van zijn schilderij Ecce Homo uit 1989 (Collectie Van Abbe Museum).
Op het grondplan van de St. Pieter positioneerde hij toen De Anatomische Les van Rembrandt die met zijn schilderij aansloot bij de iconografische traditie van de uitbeelding van de dode Christus die van het kruis genomen wordt.
Met dit schilderij legde Mulders de wonden, de stigmata, terug op de St. Pieter, het hart van de kerk.

In technisch en inhoudelijk opzicht is The Seven Last Words of Christ een vervolg op zijn glas in lood ramen.
Daarmee heeft Marc Mulders museum en galerie verbonden met de sacrale ruimte van de kerk.