Paul Verheijen

BAPTISTERIUM FLORENCE PARADIJSDEUREN

Paneel 04 - Abraham en Isaak

A. Links: Genesis 18
Abraham ontvangt drie engelen.
Zijn vrouw Sara kijkt voor de tent toe.
Voor de geknielde Abraham staat een schaal met voedsel.
Het is JHWH die in de gedaante van drie mannen aan Abraham verschijnt.
Zij voorspellen ook dat de kinderloze en bejaarde Sara het volgend jaar een zoon zal hebben.

B. Rechtsonder: Genesis 22,1-5
Die zoon wordt inderdaad geboren.
Het is Isaak en Abraham krijgt de opdracht van JHWH deze zoon te offeren.
Hij zadelt zijn ezel en gaat met Isaak en twee knechten op pad naar de plek die JHWH hem heeft aangewezen.
Op de derde dag laat hij ezel en twee knechten achter en gaat alleen met Isaak verder.
We zien de knechten in gesprek met elkaar, terwijl de ezel zijn dorst lest.
Hier zien we wederom hoe origineel en prominent Ghiberti een klein detail uit een verhaal letterlijk naar voren haalt.

C. Rechtsboven: Genesis 22,9-13
Abraham heeft Isaak met zijn handen op zijn rug gebonden en op een altaar gezet.
Hij heft een dolkzwaard om Isaak de keel door te snijden, maar wordt tegengehouden door de engel van JHWH die met zijn rechterhand het dolkzwaard grijpt.
De engel wijst met zijn linkerhand naar een ram in struikgewas die Abraham later zal offeren in plaats van zijn zoon.

PARADIJSDEUREN