Paul Verheijen

REMBRANDTJAAR

2019


Alweer?

In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn, één van de grootste schilders van Nederland, overleed.
Daarom wordt zijn leven en de Gouden Eeuw waarin hij leefde een jaar lang gevierd met tentoonstellingen en evenementen.
Vanwege de vele Rembrandtjaren die er in het verleden al geweest zijn stelt Stefan Kuiper voor de hele 21ste eeuw tot Rembrandteeuw uit te roepen.
In 2020 kunnen we dan vieren dat de schilder niet naar de Latijnse school ging en in 2021 dat het vijftien jaar eerder ook Rembrandtjaar was. Aan 2020 lijkt niets memorabels te koppelen, maar [...] dat jaar is het namelijk op de kop af 378 jaar geleden dat Titus van Rijn, zoon van de kunstenaar, zijn eerste melktand verloor.
(De Volkskrant, 4 januari 2019)

Teveel Rembrandt of niet?
Rembrandt heeft enkele honderden werken gemaakt waarbij hij zich liet inspireren door een verhaal uit de bijbel.
De meeste daarvan zijn tekeningen en etsen.
Daarnaast zijn er ongeveer zestig schilderijen van zijn hand met een bijbels onderwerp.
Hieronder een overzicht van de schilderijen met religieuze onderwerpen die op deze website aan bod komen.


Davids afscheid van Jonatan


Susanna (en de ouderlingen)


Christus-tronie


Christus in de storm op het meer van Galilea


De verloren zoon

EXPOSITIES


JONGE REMBRANDT 1624-1634
(verwacht)


ALLE REMBRANDTS


REMBRANDT EN HET MAURITSHUIS


DISCOVER REMBRANDT-His life and all his paintings


2016-2019 Copyleft - Paul Verheijen
Nijmegen