Paul Verheijen

REMBRANDTJAAR

2019


Alweer?

In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn, één van de grootste schilders van Nederland, overleed.
Daarom wordt zijn leven en de Gouden Eeuw waarin hij leefde een jaar lang gevierd met tentoonstellingen en evenementen.
Vanwege de vele Rembrandtjaren die er in het verleden al geweest zijn stelt Stefan Kuiper voor de hele 21ste eeuw tot Rembrandteeuw uit te roepen.
In 2020 kunnen we dan vieren dat de schilder niet naar de Latijnse school ging en in 2021 dat het vijftien jaar eerder ook Rembrandtjaar was. Aan 2020 lijkt niets memorabels te koppelen, maar [...] dat jaar is het namelijk op de kop af 378 jaar geleden dat Titus van Rijn, zoon van de kunstenaar, zijn eerste melktand verloor.
(De Volkskrant, 4 januari 2019)

Teveel Rembrandt of niet?
Hieronder een overzicht van vijf religieuze werken van Rembrandt die op deze website worden besproken.
Naar aanleiding van de vele exposities die volgen zal dat aantal ongetwijfeld oplopen.

Joodse Bruidje

Blindmaking van Simson

Batseba in bad

Davids afscheid van Jonatan

Christus in de storm op het meer van Galilea


2016-2019 Copyleft - Paul Verheijen
Nijmegen