Paul Verheijen
WIJZER DOOR
KUNST EN RELIGIE
FILMS OP TV VADERTAAL BACHS GROTE PASSIE LATE ZOMER HET EVANGELIE
VOLGENS PASOLINI

Vadertaal is een bundeling van teksten die de auteur schreef over zijn vader Henk Verheijen (1917-1992).
Welke uitspraken van zijn vader herinnert de auteur zich nog? Waarom weet hij van bepaalde gebeurtenissen uit zijn vaders leven zo weinig?

De teksten kunnen worden beschouwd als stukjes van een legpuzzel die, in elkaar gezet, onmiskenbaar de sfeer van het Rijke Roomse Leven uit het midden van de vorige eeuw ademen.

(flaptekst)

Teksten: Paul Verheijen
Grafische vormgeving: Studio Gerton Hermers, Heumen
Productie: NextPrint, Den Bosch
ISBN: 978-90-826272-0-6
NUR: 401 (waargebeurde verhalen)
kostprijs € 4,60 (softcover)
163 genummerde pagina's
rechtstreeks verkrijgbaar bij mij via bestel

2016-2017 Copyleft - Paul Verheijen / Nijmegen
Pagina-id=20170105