Paul Verheijen

AD DE KEYZER

Bachs grote Passie

FLAPTEKST

Waarom weet de Matthäus-Passion zoveel mensen, hoorders en uitvoerders, diep te raken? Ad de Keyzer neemt de blikrichting van de spiritualiteit en presenteert van hieruit een nieuwe, nog niet eerder beschreven structuur van Bachs Matthäus-Passion. Bach heeft zijn grote passie immers gecomponeerd voor de vespers van Goede Vrijdag.
Deze liturgische context geeft ons te denken. De recitatieven en aria's krijgen hun betekenis en werking door de tekst van de Schrift waarop zij steunen. Ze worden gedragen door de joodse en de christelijke godsdienst met hun spirituele tradities. Dit boek wil een gids zijn voor hoorders en uitvoerders van de Matthäus-Passion die zich verwonderd afvragen: wat gebéurt hier? Wat heb ik eigenlijk gehoord?

Bach heeft de bijbeltekst van Matteüs in zevenentwintig fragmenten verdeeld. Daar tussendoor klinken de bekende recitatieven, aria's en koraalstrofen. In dit boek volgt Ad de Keyzer de fragmenten op de voet. Lezend, luisterend en mediterend benadert hij het geheim van de werking die Bachs meesterwerk heeft op het hart van iedere mens die zich eraan bloot wil stellen.

Dit boek is de vrucht van twintig jaar onderzoek. Het biedt nieuwe, verrassende inzichten aan ieder die op een dieper niveau wil begrijpen wat de Matthäus-Passion in zich heeft. Een boek om in fragmenten aandachtig te lezen.

Dr. A.de Keyzer (1952) is theoloog en als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut voor de studie van de spiritualiteit te Nijmegen.
Voor de 27 evangelie-fragmenten uit Matteüs 26-27 schreef ik in 2014 op zijn verzoek exegetische notities die door hem in het boek zijn verwerkt.

Bachs grote Passie
Een spiritueel-liturgische benadering van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach

auteur Ad de Keyzer
e-mail addekeyzer@gmail.com
uitgever Adveniat 20202 (2015)
paperback
ISBN: 978 94 93161 23 8
NUR: 665 (muziek klassiek)
€ 34,-
471 genummerde pagina's
verkrijgbaar bij (web)boekhandels of rechtstreeks bij uitgever Adveniat - Baarn
2016 Paul Verheijen / Nijmegen