Paul Verheijen

FILMS

Religieuze film

Op Wikipedia is een lijst te vinden met daarin 56 filmgenres.
Een van deze genres is de zogenaamde 'Religieuze film'.
Anton Dronkers schreef in 1961 een proefschrift over de religieuze film en omschreef het genre als volgt:
Deze films beelden meestal episoden uit de Bijbelse geschiedenis uit of pretenderen dit te doen, eventueel geschiedenissen, die geacht worden in Bijbelse tijden te spelen en/of verband houden met gebeurtenissen in de Bijbel. Zij vallen vooral op door spectaculaire aankleding en massaregie (waarin vooral een regisseur als Cecil B. DeMille sterk was), gladiatorengevechten, verbranding van eerste christenen, etc.

Vervolgens onderverdeelt Dronkers dit genre in zeven categorieën:
  • documentaire religieuze film
  • film over religieuze kunst
  • bijbelse film
  • spectaculaire bijbelse show-film
  • hagiografische film
  • kerkhistorische film
  • speelfilm met een religieus thema
Hierboven een zeer beperkte keuze van 'religieuze films' die op een of andere de gemoederen bezig hebben gehouden.
Onder welk film(sub)genre ze vallen laat ik graag aan de bezoeker van deze website over.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen