Paul Verheijen

EXEGETISCHE NOTITIES

Website Berne Media
Sinds 1984 schrijf ik op verzoek van Berne Media exegetische notities bij de lezingen in de liturgie ten behoeve van hun Liturgische Handreiking.
Hieronder een overzicht van de laatste 10 bijdragen.
Ga naar info Jeremia


6e zondag door het jaar

Eerste lezing: Jeremia 17,5-8
Antwoordpsalm: Psalm 1,1-2.3,4 en 6
Tweede lezing: 1 Korintiërs 15,12.16-20
Evangelie: Lucas 6,17.20-26
Ga naar info over Stefanus


H.Stefanus

Eerste lezing: Handelingen 6,8-10; 7,54-60
Antwoordpsalm: Psalm 31,3cd-4.6 en 8.16 en 17
Tweede lezing: (ontbreekt)
Evangelie: Matteüs 10,17-22
Ga naar de parabel van de Barmhartige Samaritaan


31e zondag door het jaar

Eerste lezing: Deuteronomium 6,2-6
Antwoordpsalm: Psalm 18,2-3a.3bc.4.5.47.51ab
Tweede lezing: Hebreeën 7,23-28
Evangelie: Marcus 12,28b-34
Ga naar info over Ezechiël


14e zondag door het jaar

Eerste lezing: Ezechiël 2,2-5
Antwoordpsalm: Psalm 123,1-2a.2bcd.3-4
Tweede lezing: 2 Korintiërs 12,7-10
Evangelie: Marcus 6,1-6
Ga naar info over laatste avondmaal


Witte Donderdag

Eerste lezing: Exodus 12,1-8.11-14
Antwoordpsalm: Psalm 116,12-13.15-16ac.17-18
Tweede lezing: 1 Korintiërs 11,23-26
Evangelie: Johannes 13,1-15
Ga naar info over Palmzondag


Palmzondag, Wereldjongerendag

Evangelie van de intocht: Marcus 11,1-10
Eerste lezing: Jesaja 50,4-7
Antwoordpsalm: Psalm 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24
Tweede lezing: Filippenzen 2,6-11
Evangelie: Marcus 14,1 – 15,47 of 15,1-39
Ga naar info over Johannes de Doper


2e zondag van de advent

Eerste lezing: Jesaja 40,1-5.9-11
Antwoordpsalm: Psalm 85,9ab-10.11-12.13-14
Tweede lezing: 2 Petrus 3,8-14
Evangelie: Marcus 1,1-8
Ga naar info Titiaan - Cijnspenning


29e zondag door het jaar

Eerste lezing: Jesaja 45,1.4-6
Antwoordpsalm: Psalm 96,1 en 3.4-5.7-8.9-10a en c
Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 1,1-5b
Evangelie: Matteüs 22,15-21
Ga naar het Petruspaneel van Pieter Pietersz


19e zondag door het jaar

Eerste lezing: 1 Koningen 19,9a.11-13a
Antwoordpsalm: Psalm 85,9ab-10.11-12.13-14
Tweede lezing: Romeinen 9,1-5
Evangelie: Matteüs 14,22-33
Ga naar info over Scheppingsverhalen


Maria, moeder van de kerk

Eerste lezing: Genesis 3,9-15.20
Antwoordpsalm: Psalm 87,1-2.3 en 5.6-7
Tweede lezing: n.v.t.
Evangelie: Johannes 19,25-35
2016 Paul Verheijen / Nijmegen