Paul Verheijen

EXEGETISCHE NOTITIES

Website Berne Media
Sinds 1984 schrijf ik op verzoek van Berne Media exegetische notities bij de lezingen in de liturgie ten behoeve van hun Liturgische Handreiking.
Hieronder een overzicht van de laatste 10 bijdragen.
Ga naar info over Palmzondag


Palmzondag, Wereldjongerendag

Evangelie van de intocht: Marcus 11,1-10
Eerste lezing: Jesaja 50,4-7
Antwoordpsalm: Psalm 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24
Tweede lezing: Filippenzen 2,6-11
Evangelie: Marcus 14,1 – 15,47 of 15,1-39
Ga naar info over Johannes de Doper


2e zondag van de advent

Eerste lezing: Jesaja 40,1-5.9-11
Antwoordpsalm: Psalm 85,9ab-10.11-12.13-14
Tweede lezing: 2 Petrus 3,8-14
Evangelie: Marcus 1,1-8
Ga naar info Titiaan - Cijnspenning


29e zondag door het jaar

Eerste lezing: Jesaja 45,1.4-6
Antwoordpsalm: Psalm 96,1 en 3.4-5.7-8.9-10a en c
Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 1,1-5b
Evangelie: Matteüs 22,15-21
Ga naar het Petruspaneel van Pieter Pietersz


19e zondag door het jaar

Eerste lezing: 1 Koningen 19,9a.11-13a
Antwoordpsalm: Psalm 85,9ab-10.11-12.13-14
Tweede lezing: Romeinen 9,1-5
Evangelie: Matteüs 14,22-33
Ga naar info over Scheppingsverhalen


Maria, moeder van de kerk

Eerste lezing: Genesis 3,9-15.20
Antwoordpsalm: Psalm 87,1-2.3 en 5.6-7
Tweede lezing: n.v.t.
Evangelie: Johannes 19,25-35
Ga naar info Salvador Dali - Christus van Sint Jan van het Kruis


Goede Vrijdag

Eerste lezing: Jesaja 52,13 - 53,12
Antwoordpsalm: Psalm 31,2.6.12-13.15-16.17.25
Tweede lezing: Hebreeën 4,14-16
Evangelie: Johannes 18 - 19
Ga naar info over de zalving van David


4e zondag in de veertigdagentijd (Laetare)

Eerste lezing: 1 Samuël 16,1b.6-7.10-13a
Antwoordpsalm: Psalm 23,1-3a.3b-4.5.6
Tweede lezing: Efeziërs 5,8-14
Evangelie: Johannes 9, 1-41 of 1.6-9.13-17.34-38
Ga naar Rembrandt Jezus onderricht zijn apostelen


1e zondag van de advent

Eerste lezing: Jesaja 2,1-5
Antwoordpsalm: Psalm 122,1-2.3-4a.(4b-5.6-7.)8-9
Tweede lezing: Romeinen 13,11-14
Evangelie: Matteüs 24,37-44
Ga naar info over John Everett Millais' schilderij over Mozes' opgeheven armen


29e zondag door het jaar

Eerste lezing: Exodus 17,8-13
Antwoordpsalm: Psalm 121,1-2.3-4.5-6.7-8
Tweede lezing: 2 Timoteüs 3,14-4,2
Evangelie: Lucas 18,1-8
Ga naar info gesprekken en redevoeringen van Jezus


19e zondag door het jaar

Eerste lezing: Wijsheid 18,6-9
Antwoordpsalm: Psalm 33,1 en 12.19-19.20 en 22
Tweede lezing: Hebreeën 11,1-2.8-19 of 1-2.8-12
Evangelie: Lucas 12,32-48 of 35-40