Paul Verheijen

REMBRANDT

Christus-tronie

Failissement

In de boedelinventaris, die werd opgemaakt na Rembrandts faillissement op 14 juli 1656, staan twee schilderijen vermeld: een Criſti tronie en een Criſtus tronie van Rembrandt.
Mogelijk dat dit paneeltje een van die twee tronies is.
Een tronie (letterlijk 'gezicht') is een portret van een type, bijvoorbeeld een dronkaard, een boer of een oude vrouw.
Het portret kan ook gekostumeerd zijn, bijvoorbeeld als soldaat of oosterling.
Toen Rembrandt begon met schilderen, bestudeerde hij heel intensief gezichten en leerde hij zichzelf overtuigend emoties weer te geven.
Observatie van het leven was de kern van Rembrandts werk.

Model

Rembrandt schilderde deze studiekop van een man met lang zwart haar, een zachte zwarte baard en gekleed in een bruin habijt, op een klein paneel.
Omdat hij woonde in de Amsterdamse Jodenbuurt vermoedt men dat Rembrandt voor deze Christus-tronie een joods model, wiens identiteit onbekend is, gebruikte uit zijn eigen leefomgeving.
Rembrandt koos hem waarschijnlijk vanwege diens opvallende uiterlijk.
Hij wilde een nieuw type gezicht ontwikkelen voor het weergeven van Jezus.
Rembrandt zou dit type gebruiken in werken uit de late jaren 1640, bijvoorbeeld de Honderdguldenprent en de Emmaüsgangers.
Rembrandt Harmanszoon van Rijn (1606-1669)
Christus (circa 1648)
Olieverf op eikenhout, 25 x 21,7 cm
Berlijn - Gemäldegalerie
2016 Paul Verheijen / Nijmegen