Paul Verheijen

REMBRANDT

Bruiloft van Simson

Raadsel

Op een keer ging Simson naar Timna. Daar viel zijn oog op een Filistijns meisje. Toen hij thuiskwam vertelde hij zijn ouders: ‘Ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien. Ik zou willen dat u haar voor mij ten huwelijk vraagt.’ Maar zijn ouders zeiden: ‘Waarom zoek je een bruid bij die onbesneden Filistijnen? Er is onder de dochters van je verwanten toch wel een vrouw voor je te vinden, of in elk geval onder de meisjes van ons eigen volk.’ ‘Nee, vader,’ antwoordde Simson. ‘Dit meisje moet u voor me vragen, want zij bevalt me.’ Zijn ouders wisten niet dat het de HEER was die hierop aanstuurde, omdat Hij een aanleiding zocht om de strijd met de Filistijnen aan te gaan. De Filistijnen waren in die tijd namelijk heer en meester in Israël. Simson ging met zijn vader en moeder op weg naar Timna. In de buurt van de wijngaarden van Timna kwam opeens een leeuw brullend op hem af. Toen voer de geest van de HEER in hem en met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw, alsof het een geitenbokje was. Maar tegen zijn vader en moeder sprak hij er met geen woord over. Hij vervolgde zijn weg en sprak met het meisje, en zij beviel hem nog steeds. Niet lang daarna maakte hij de reis opnieuw, nu om haar tot vrouw te nemen. Onderweg verliet hij even het pad om naar de dode leeuw te kijken. Daar zag hij dat zich in het kadaver een zwerm bijen had genesteld, en dat er honing in zat. Met beide handen haalde hij de honing eruit, en al etend liep hij terug naar zijn ouders. Hij gaf hun er ook wat van te eten, maar hij zei er niet bij dat hij die honing uit het kadaver van een leeuw had gehaald. Zijn vader ging naar het ouderlijk huis van het meisje. Simson gaf daar een feest, want zo hoorde dat wanneer een jongeman ging trouwen. Na de kennismaking werden dertig van zijn leeftijdsgenoten uitgekozen om het feest bij te wonen. Simson zei tegen hen: ‘Laat ik jullie een raadsel opgeven. Als jullie me binnen de zeven dagen van dit feest de oplossing vertellen, krijgen jullie alle dertig een stel onder- en bovenkleren van mij. Maar als jullie de oplossing niet kunnen vinden, krijg ik van jullie dertig stel onder- en bovenkleren.’ ‘Afgesproken!’ antwoordden ze. ‘Laat je raadsel maar horen.’ Toen zei Simson: ‘Het is sterk en het verslindt altijd, nu biedt het een maal van zoetigheid.’ Na drie dagen hadden ze de oplossing nog niet gevonden. Daarom zeiden ze op de vierde dag tegen Simsons vrouw: ‘Jij moet je man overhalen om ons de oplossing van het raadsel te vertellen, anders steken we jullie huis in brand zodat jij en je familie in de vlammen omkomen. Wat denken jullie wel! Hebben jullie ons soms uitgenodigd om ons tot de bedelstaf te brengen?’ Snikkend viel Simsons vrouw haar man om de hals en verweet hem: ‘Je houdt niet van me, het lijkt wel of je een hekel aan me hebt. Je hebt mijn volksgenoten een raadsel opgegeven maar mij niet eens de oplossing verteld.’ ‘Die heb ik zelfs niet aan mijn eigen vader en moeder verteld,’ zei Simson, ‘waarom dan wel aan jou?’ Maar de hele feestweek door bleef ze hem in tranen verwijten maken, en op de zevende dag gaf hij ten slotte toe, zo had ze hem met haar verwijten bestookt. Ze vertelde de oplossing van het raadsel door aan haar volksgenoten, en die stelden op die zevende dag, vlak voor zonsondergang, aan Simson de wedervraag: ‘Wat zou er zoeter zijn dan honing en sterker dan de leeuwenkoning?’ ‘Ja ja,’ zei Simson. ‘Jullie hebben met mijn vaars geploegd, anders waren jullie er nooit achter gekomen.’ De geest van de HEER voer in hem en hij ging naar Askelon en doodde daar dertig man. Hij nam hun kleren mee en gaf die aan de jongemannen die de oplossing van het raadsel hadden gegeven. Hij was zo kwaad dat hij terugging naar het huis van zijn vader. Zijn vrouw werd aan een ander gegeven, aan degene die bij zijn huwelijk als getuige was opgetreden.
(Rechters hoofdstuk 14)

Sfinx

Rembrandt heeft het moment geschilderd, waarop Simson het raadsel opgeeft.
De gasten luisteren nieuwsgierig toe, maar zijn bruid zit als een sfinx te pronken achter de tafel.
Wie de ontknoping van het verhaal kent, doorziet die koele blik van de femme fatale.
Dit veelgeprezen schilderij van 1638 vormt een schitterend hoogtepunt in de fase van Rembrandts ontwikkeling, die onmiddellijk voorafgaat aan het ontstaan van de Nachtwacht (1642).
Het is een brillant geschilderd historiestuk vol amusante details en met een prachtig theatereffect: de man die in zijn eigenwaan iedereen te slim af meent te zijn naast de vrouw die zelfverzekerd het moment afwacht waarop zij haar superioriteit zal tonen.
Volgens sommigen zou Rembrandt zichzelf hebben geportretteerd in de man met de fluit of in de man rechts van hem.

Goed doordacht historiestuk

Het is interessant te horen hoe een tijdgenoot van Rembrandt over het schilderij oordeelde.
In een rede, uitgesproken te Leiden op Sint Lucasdag 1641 - een jaar later gepubliceerd als boekje onder de titel Lof der schilderkonst - prees de schilder Philips Angel (±1618-1664) het als een voorbeeld van een goed doordacht uitgebeeld historiestuk.
De gasten zitten immers niet gewoon op stoelen, maar ze liggen aan op banken, zoals dat in de oudheid gebruikelijk was.
En het gebaar, dat Simson met zijn handen maakt terwijl hij het raadsel opgeeft is zo natuurlijk als het maar zijn kan.
Bovendien heeft de schilder niet aller aandacht op het raadsel geconcentreerd, maar een deel van de gasten laat hij rustig doorfeesten, zodat het een vrolijke maaltijd blijft.
Rembrandt, zegt Angel, heeft kans gezien om een natuurlijkheid aan het tafereel te verlenen als van een bruiloftsmaal van onze tijd, en toch ziet men met een oogopslag dat het een historische gebeurtenis is.
Hij besluit aldus:
Siet dese vrucht der eygen natuerlicke uyt-beeldinge ontstont door de Historie wel gelesen en ondertast te hebben door hooge en verre naghedachten.
Rembrandt Harmanszoon van Rijn (1606-1669)
De bruiloft van Simson (1638)
Olieverf op doek, 127 x 176 cm
Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister
2016 Paul Verheijen / Nijmegen