Paul Verheijen

LOVIS CORINTH

Paulus

Bezeten

De ogen van Paulus zijn wijd open, zijn mond is iets geopend en zijn handen - vooral zijn rechter - lijken stijf en verkrampt.
Hij mist enkele tanden.
In dit expressieve beeld laat Lovis Corinth niet alleen een vertegenwoordiger van het christelijk geloof zien, maar ook een fanatieke zendeling.
Paulus, die christenen vervolgde vóór zijn bekering, beschrijft zichzelf in de brief aan de Galaten:
U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien.
(Galaten 1,13)

Corinth toont de apostel frontaal, maar Paulus kijkt niet naar ons.
Als een bezetene onthult zijn gezicht een vurige ijver.
In zijn linkerarm houdt hij het wapen waarmee hij het martelaarschap zal ondergaan.
Nu is hij zelf een vervolgde die sterft door het zwaard van de Romeinen.

Entartet?

Alhoewel Lovis Corinth tijdens zijn leven een belangrijke en in aanzien staande vertegenwoordiger van de Duitse kunst was en zich zeer vaderlandslievend had gedragen, werden veel van zijn werken ten tijde van het nationaalsocialisme zeer kritisch beschouwd.
Vooral de meer expressionistische werken van de latere jaren werden als Entartete Kunst aangemerkt.
Tijdens de grote Reinigung van de musea in 1937 werden in totaal 295 van zijn werken inbeslaggenomen en later in Zwitserland geveild of verloren gegaan.
Lovis Corinth (1858-1925)
Der Apostel Paulus (1911)
Olieverf op doek, 120 x 90 cm
Mannheim - Kunsthalle
2016 Paul Verheijen / Nijmegen