Paul Verheijen

FLORENCE SANTA CROCE

Tolosini of Spinelli kapel

Giotto

Deze kapel behoorde volgens Vasari toe aan de families Tosinghi en Spinelli en was gewijd aan Maria Tenhemelopneming.
Giotto schilderde er haar geboorte, haar bruiloft, de annunciatie, de aanbidding der koningen en de opdracht in de tempel.
Deze fresco's zijn helaas niet meer te zien.
Vermoedelijk vertoonden ze gelijkenis met de fresco's met hetzelfde onderwerp in de Scrovegni kapel in Padua.

Nu zijn de muren beschilderd door Gasparo Martellini (1785-1857) met de 'Gelofte van de Florentijnen na de plaag van 1633' (rechts) en met het 'Dogma van Maria Onbevlekte Ontvangenis' (links).
2016 Paul Verheijen / Nijmegen