Paul Verheijen

GIOTTO

Scrovegni kapel Padua

Arena

De Scrovegni-kapel of Arena-kapel is gewijd aan Maria en staat in Padua in de wijk Arena, vernoemd naar een oud Romeinse amfitheater dat hier stond.
De kapel zat oorspronkelijk vastgebouwd aan het paleis van de familie Scrovegni (die tegen woekerrentes geld uitleende).
Na afbraak van het paleis kwam de noordwand van de kapel zonder ramen open te liggen hetgeen een desastreus gevolg had voor enkele fresco's binnen op deze wand.

Tussen 1303 en 1305 beschilderde Giotto alle wanden en het plafond in opdracht van Enrico degli Scrovegni die met zijn vrouw een grafmonument in de kapel heeft.
Hoewel de kapel gewijd is aan Maria hebben de meeste fresco's betrekking op het leven van Christus die vooral als mens wordt getoond.
De naturalistische interpretatie, zonder al te veel symboliek, sloot blijkbaar aan bij de opvattingen van opdrachtgever Scrovegni en de lekenorde Frati della Beata Gloriosa Vergine Maria waartoe deze behoorde.
Giotto combineerde bij de uitbeelding de teksten van de vier evangelies uit het Tweede Testament volgens een diatesseron, aangevuld met apocriefe teksten uit vooral de Kindheidsevangeliën in register A.
Hij stopte veel dramatische handeling in de fresco's, waardoor zeer realistische werken ontstonden.
Sommmige details zijn mogelijk ook bedoeld om de toeschouwer een lach te bezorgen, want volgens Vasari had Giotto altijd wel grappen bij de hand die uiterst geestig waren.

Uitgeklapt schema

2016 Paul Verheijen / Nijmegen