Paul Verheijen

BAPTISTERIUM FLORENCE PARADIJSDEUREN

Paneel 06 - Jozef

Giorgio Vasari schreef over dit paneel dat het van alle werken van Lorenzo Ghiberti beschouwd wordt als
la più degna e la più difficile e la più bella
(het meest waardige, het meest moeilijke en het meest mooie).

A. Rechtsboven: Genesis 37,28
De broers verkopen Jozef aan Midjanitsche kooplieden.
Ghiberti voegt er een kameel aan toe.

B. Rechterhelft onder A: Genesis 41,47
In de prachtig in perpsectief uitgebeelde ronde graanschuur zien we allerlei activiteiten rond het verzamelen van het graan in de zeven vette jaren.
Of kijken we naar het uitdelen in de zeven magere jaren?

C. Linksvoor: Genesis 44,1-12
We zien een geopende graanzak met bovenop de drinkbeker.
Het is de graanzak van Benjamin die om die reden van Jozef als gevangene moet achterblijven.
Zie hoe twee broers (Ruben en Juda?) van Jozef dit ondergaan.
De een legt zijn hoofd op zijn armen, de ander kijkt vertwijfeld naar de hemel.

D. Linksachter: Genesis 45,1-15
Jozef heeft bekend gemaakt aan zijn broers wie hij is.
Hij omhelst Benjamin.
Een van de broers ligt diep gebogen voor hem op de grond waarmee Jozefs dromen waarheid zijn geworden.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen