Paul Verheijen

REMBRANDT

Steniging

Eerste bijbelse schilderij?

Dit is een van de eerste schilderijen van Rembrandt, en voor zover bekend zijn eerste werk met een bijbels onderwerp.
Rechts op de achtergrond zijn de hogepriesters te zien.
Midden boven een groepje dat verontrust toekijkt: leden van de christelijke gemeente?
Stefanus is gekleed in een fraai gewaad, zoals gebruikelijk onder diakenen in Rembrandts tijd.
Zijn laatste woorden waren "reken hun deze zonde niet toe!".
Met enige moeite is nog de lichtstraal te zien die van linksboven op Stefanus schijnt: een teken dat het in de hemel allemaal gezien is.
De man op het paard links is waarschijnlijk de christenvervolger Saulus, later beter bekend als de apostel Paulus.
Het gezicht vlak boven Stefanus zou heel goed het eerste zelfportret van Rembrandt kunnen zijn.
Rembrandt Harmanszoon van Rijn (1606-1669)
Steniging van Stefanus (1625)
Olieverf op paneel, 89,5 x 123,6 cm
Lyon - Museé des Beaux Arts