Paul Verheijen

GEBROEDERS VAN LYMBORCH

Stigmatisatie Franciscus

Geen serafijn

Ter begeleiding van een gebed tot Franciscus van Assisi zien we een miniatuur van de heilige op het moment dat hij de vijf wonden van Christus, de zogenaamde stigmata, ontvangt.
In weerwil van de traditie verschijnt de gekruisigde Christus in de hemel niet als serafijn.
Op hetzelfde moment vertonen zich in het lichaam van Franciscus de wonden in handen, voeten en borst.
De laatstgenoemde wond is zichtbaar door een opening in het habijt van de heilige.
Achter de heilige, in het portaal van een kapel, knielt een metgezel, die met gekruiste armen verbijsterd het wonder aanschouwt.
Deze getuige wordt gewoonlijk aangeduid als broeder Leo.

Dit folium behoort in een getijdenboek tot het onderdeel met de suffragia.
Herman, Paul en Johan van Lymborch
Getijdenboek Les Belles Heures van Jean de France, hertog van Berry
Folium 171 recto
23,8 x 17 cm
New York, MET (The Cloister Collection)
2016 Paul Verheijen / Nijmegen