Paul Verheijen

DE GEBROEDERS VAN LYMBORCH

Gregorius de Grote in Les Belles Heures

Vier miniaturen

In het zogenaamde verluchtingsprogramma gemaakt door de Geboeders Van Limborch voor het getijdenboek Les Belles Heures de Jean de Berry zijn vier miniaturen opgenomen van paus Gregorius I de Grote in verband met de pestepidemie.

1 - Folium 73 recto

Paus Gregorius, geïnspireerd door de in zijn oor fluisterende duif van de heilige Geest (een van zijn vaste attributen in de iconografie), predikt voor een menigte van geestelijkheid en leken.
Hij draagt anachronistisch de pauselijke tiara, omdat daarvan pas voor het eerst melding wordt gemaakt een eeuw na Gregorius' dood.
Het is een hoofdtooi voor bijzondere gelegenheden die bestaat uit drie boven elkaar geplaatste gouden kronen die verwijzen naar drie pauselijke functies:
  • Vader van koningen en vorsten (wereldlijke macht)
  • Geestelijk leider van de wereld (kerkelijke macht)
  • Plaatsvervanger van Christus (rechterlijke macht)
Een man die op de voorgrond wordt getoond, is geveld door de pest, die wordt weergegeven met een nauwkeurigheid die een persoonlijke kennis van de Van Limborchs verraadt.
Rechts twee luisteraars die ineenkrimpen bij het zien van de slachtoffers.

2 - Folium 73 verso

Paus Gregorius leidt een processie uit de stadspoort van Rome, voorafgegaan door kerkgangers die uit een koorboek zingen.
Linksonder buigen twee hoofdbedekte figuren zich neer, terwijl een in verkort perspectief getekend pestslachtoffer zijn ledematen ten dode naar boven steekt.

3 - Folium 74 recto

De aartsengel Michael heft zijn zwaard boven het kasteel - bedoeld als het Castel Sant'Angelo - en kondigt zo het einde van de pest aan.
De scène concentreert zich op de slachtoffers.
Hun dramatische bleekheid en extreme posities in de dood tonen de inventiviteit en durf van de gebroeders.

4 - Folium 74 verso

Deze ongewone, dramatische en huiveringwekkende scène toont een processie zoals beoefend in Europa in de dagen van de Van Limborchs, met flagellanten die zichzelf en elkaar zweepslagen toedienen.
De draakwimpel die aan het kruis wappert volgt een gewoonte in Frankrijk.
De kleding van de flagellanten laat zowel de kappen zien die in Italië gebruikelijk waren als de breedgerande hoeden met blote torso's die typisch zijn voor Noord-Europa.
Dit is een van de scènes die de vaardigheid, durf en innovatie van de kunstenaars in het presenteren van het naakte menselijk lichaam toont.

Herman, Paul en Johan van Lymborch
Getijdenboek Les Belles Heures van Jean de France, hertog van Berry (circa 1405-09)
Folium 73 recto t/m Folium 74 verso
23,8 x 17 cm
New York - MET (The Cloister Collection)
2016 Paul Verheijen / Nijmegen