Paul Verheijen

JOANNA VASCANCELOS

Happy Family

Flora en Bacchus

Voor haar uitbeelding van de Heilige Familie koos Joanna Vasconcelos in plaats van de bijbelse Maria en Jozef voor twee personen die uit de heidense traditie komen:
Maria is Flora geworden, een oude Italische godin, geassocieerd met de bloeiende planten van de lente.
Jozef is nu Bacchus, de Romeinse god van de wijn en de druivenoogst.
Zij wiegen een babypop terwijl ze deze vasthouden aan de uiteinden van de gehaakte deken waarop de pop (Jezus?) rust, waardoor hij kan deelnemen aan hun heidense ritueel.
Het werk ensceneert een afbeelding van de Heilige Familie die traditioneel lijkt, maar toch substantiëel is gewijzigd, zoals ook blijkt uit de titel: Gelukkige Familie, in plaats van Heilige Familie.
Joanna Vasconcelos (1971)
Happy Family (2022)
Diverse materialen, 180 x 190 x 75 cm
Collectie van de kunstenares
Tentoonstelling: Florence - Palazzo Pitti Between Sky and Heart, 7 oktober 2023 t/m 14 januari 2024
2016 Paul Verheijen / Nijmegen