Paul Verheijen

GIOTTO

Lunet in de Scrovegnikapel Padua (01)
De Eeuwige

Duif?

Tot de frescocyclus van Giotto in de Scrovegni kapel in Padua hoort ook de lunet van de triomfboog (de oostmuur).
Dit fresco vormt de overgang van de apocriefe scènes 02-13 naar de bijbelse verhalen die vanaf hier zijn afgebeeld.
We zien God omringd door engelen zitten op een marmeren getrapte verhoging.
Deze engelen zijn in fresco geschilderd, maar de beeltenis van God werd aangebracht op twee houten panelen die aan elkaar genageld zijn en verwijderd kunnen worden.
Het huidige paneel is een kopie is, het origineel is verplaatst naar de naastgelegen Musei Civici Eremitani, het voormalige klooster.
Verondersteld wordt dat het houten paneel mogelijk een luik was dat tijdens Annunciatie-mysteriespelen op 25 maart elk jaar geopend kon worden om een duif - symbool van de Heilige Geest - vrij te laten.

Het hemelse tafereel beeldt dan uit dat God aan de engel Gabriël de opdracht geeft de blijde boodschap aan Maria te verkondigen die daaronder op de triomfboog is afgebeeld.
Zie de betreffende pagina bij fresco 14a & 14b.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen