Paul Verheijen

AARTSENGEL GABRIËL

Gabriël, de engel die voor God staat (Lucas 1,19), komt zowel in het Eerste als Tweede Testament voor.
Zijn naam betekent sterke van God.
In het boek Daniël brengt hij goddelijke openbaringen aan de profeet over (Daniël 8,16-26 en 9,21-27).
Volgens laat-joodse geschriften was hij een van de hoogste engelen.
In het Tweede Testament treedt hij op als aanzegger van het begin van de messiaanse tijd door de geboorte van Johannes de Doper bij Zacharias en die van Jezus bij Maria aan te kondigen (Lucas 1,11-20 en 26-38).
2016 Paul Verheijen / Nijmegen