Paul Verheijen

REMBRANDT - PAULUS

Gedurende zijn hele leven was Rembrandt gefascineerd door de apostel Paulus, misschien omdat Paulus' geschriften de belangrijkste bron waren voor de reformatietheologie, of misschien omdat hij het christelijke ideaal van genade verpersoonlijkte dat onafhankelijk van verdienste werd ontvangen.
In dit menu kunt u doorklikken naar zes voorbeelden.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen