Paul Verheijen

MINIAS VAN FLORENCE

Koning van Armenië

Cefalofoor

Minias was een legendarische Armeense soldaat die in Florence medesoldaten voor het christelijk geloof probeerde te winnen. Aangeklaagd dat hij een christen was werd hij voor keizer Decius gebracht en voor de wilde dieren in het amfitheater geworpen. Toen dit en al de verdere gebruikelijke folteringen zijn uitwerking miste, werd hij ron 250 onthoofd. Vervolgens zwom hij met zijn hoofd de Arno over en legde zich op een heuvel buiten de stad te ruste.
De oudste gedocumenteerde vermelding van een kerk op die plaats gewijd aan Minias dateert uit 783. Deze kerk is echter verwoest en in 1018 besloot bisschop Ildebrando een nieuwe basiliek in Romaanse stijl te bouwen bij het benedictijnerklooster om de relieken van Minias te bewaren. Deze relieken had de bisschop eigenhandig gevonden op de plek van waar nu de heilige deur is. Deze plek wordt algemeen beschouwd als de eerste christelijke begraafplaats in Florence.
In de 10e eeuw kwamen ook enkele relieken naar Metz.

Op het hier afgebeelde mozaïek in de apsis van de San Miniato flankeert Minias samen met Maria Christus Pantokrator. Minias wordt voorgesteld als REX ERMINIE, koning van Armenië. Hij overhandigt zijn kroon echter aan de enige ware koning: Christus die regeert van begin tot eind zoals de Griekse letters alfa en omega naast zijn hoofd duidelijk maken.
Rondom Christus zijn verder de vier evangelisten met hun symbolen afgebeeld.
Het Roomse Martelaarsboek herdenkt hem op 25 oktober.
Anoniem
Christus Pantokrator
Mozaïek (13e eeuw)
Florence - San Miniato al Monte
2016 Paul Verheijen / Nijmegen