Paul Verheijen

BAPTISTERIUM FLORENCE PARADIJSDEUREN

Paneel 02 - Kaïn en Abel

A. Linksboven: Genesis 4,1-2a
In laag-reliëf zitten Adam en Eva voor een hut met de kleine Kaïn en Abel die Eva door de gunst van JHWH had voortgebracht.

B. Linksmidden: Genesis 4,2b
Abel werd schaapherder.
We zien hem met een hond de schapen bewaken.

C. Linksonder: Genesis 4,2c
en Kaïn landbouwer.
Hij ploegt de grond met een span ossen.
Bijzonder origineel vind ik dat Ghiberti dit gegeven letterlijk prominent naar voren haalt.

D. Rechtsboven: Genesis 4,3-6
Kaïn en Abel brengen beiden een offer aan God.
De vlammen van het offer van Abel (links) stijgen omhoog tot God, die van Kaïn (rechts) slaan neer.
Dit is een vrije uitbeelding van JHWH zag genadig neer op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht.

E. Rechtsmidden: Genesis 4,8
In midden-reliëf slaat Kaïn zijn broer Abel dood met een knuppel.
Dit is vrij gebaseerd op buiten viel Kaïn zijn broer aan en vermoordde hem.

F. Rechtsonder: Genesis 4,9-16
De laatste scène op dit paneel laat het gesprek zien dat God met Kaïn hierna voert waarbij Hij Kaïn vervloekt.
Kaïn lijkt het paneel uit te gaan lopen.
Daarna trok Kaïn weg uit de nabijheid van JHWH en vestigde zich in het land Nod, ten oosten van Eden.

PARADIJSDEUREN