Paul Verheijen

EXEGETISCHE NOTITIES

Website Berne Media
Sinds 1984 schrijf ik op verzoek van Berne Media exegetische notities bij de zondagse lezingen ten behoeve van hun Liturgische Handreiking.
Hieronder een overzicht van de laatste 10 bijdragen.
Ga naar info Rafael - Tapijt visvangst


5e zondag door het jaar

Eerste lezing: Jesaja 6,1-2a.3-8
Antwoordpsalm: Psalm 138,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8
Tweede lezing: 1 Korintiërs 15,1-11 (of 15,3-8.11)
Evangelie: Lucas 5,1-11
Ga naar info over Jezus in synagoge Nazaret


3e zondag door het jaar

Eerste lezing: Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10
Antwoordpsalm: Psalm 19,8.9.10.15
Tweede lezing: 1 Korintiërs 12,12-14.27 of 12,12-30
Evangelie: Lucas 1,1-4; 4,14-21
Ga naar info Johannes de Doper


3e zondag van de advent

Eerste lezing: Sefanja 3,14-18a
Antwoordpsalm: Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6
Tweede lezing: Filippenzen 4,4-7
Evangelie: Lucas 3,10-18
Ga naar info Jesaja


29e zondag door het jaar

Eerste lezing: Jesaja 53,10-11
Antwoordpsalm: Psalm 33,4-5.18-19.20 en 22
Tweede lezing: Hebreeën 4,14-16
Evangelie: Marcus 10,35-45 (of 42-45)
Ga naar info over Jeremia


16e zondag door het jaar

Eerste lezing: Jeremia 23,1-6
Antwoordpsalm: Psalm 23,1-3a.3b-4.5.6
Tweede lezing: Efeziërs 2,13-18
Evangelie: Marcus 6,30-34
Ga naar info Amos


15e zondag door het jaar

Eerste lezing: Amos 7,12-15
Antwoordpsalm: Psalm 85,9ab-10.11-12.13-14
Tweede lezing: Efeziërs 1,3-14 (of 3-10)
Evangelie: Marcus 6,7-13
Ga naar info over de Drie-eenheid


Zondag van de Heilige Drie-eenheid

Eerste lezing: Deuteronomium 4,32-34.39-40
Antwoordpsalm: Psalm 33,4-5.6.9.18-19.20.22
Tweede lezing: Romeinen 8,14-17
Evangelie: Matteüs 28,16-20
Ga naar info Cornelius


6e zondag van Pasen

Eerste lezing: Handelingen 10,25-26.34-35.44-48
Antwoordpsalm: Psalm 98,1.2-3ab.3cd-4
Tweede lezing: 1 Johannes 4,7-10
Evangelie: Johannes 15,9-17
Ga naar info over Visitatie en Magnificat


3e zondag van de advent

Eerste lezing: Jesaja 61,1-2a.10-11
Antwoordpsalm: Lucas 1,46-48.49.50.53-54
Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 5,16-24
Evangelie: Johannes 1,6-8.19-28
Ga naar info William Blake - Parabel van de wijze en dwaze maagden


32e zondag door het jaar

Eerste lezing: Wijsheid 6,12-16
Antwoordpsalm: Psalm 63,2,3-4,5-6,7-8
Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 4,13-18 (of: 13-14)
Evangelie: Matteüs 25,1-13