Paul Verheijen

EXEGETISCHE NOTITIES

Website Berne Media
Sinds 1984 schrijf ik op verzoek van Berne Media exegetische notities bij de zondagse lezingen ten behoeve van hun Liturgische Handreiking.
Hieronder een overzicht van de laatste zes bijdragen t/m # 195.
[# 195]
Ga naar info Cornelius


6e zondag van Pasen

Eerste lezing: Handelingen 10,25-26.34-35.44-48
Antwoordpsalm: Psalm 98,1.2-3ab.3cd-4
Tweede lezing: 1 Johannes 4,7-10
Evangelie: Johannes 15,9-17
[# 194]
Ga naar info over Visitatie en Magnificat


3e zondag van de advent

Eerste lezing: Jesaja 61,1-2a.10-11
Antwoordpsalm: Lucas 1,46-48.49.50.53-54
Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 5,16-24
Evangelie: Johannes 1,6-8.19-28
[# 193]
Ga naar info William Blake - Parabel van de wijze en dwaze maagden


32e zondag door het jaar

Eerste lezing: Wijsheid 6,12-16
Antwoordpsalm: Psalm 63,2,3-4,5-6,7-8
Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 4,13-18 (of: 13-14)
Evangelie: Matteüs 25,1-13
[# 192]
Ga naar info Rembrandt - Jeremia treurend over Jeruzalem


22e zondag door het jaar

Eerste lezing: Jeremia 20,7-9
Antwoordpsalm: Psalm 63,2.3-4,5-6,8-9
Tweede lezing: Romeinen 12,1-2
Evangelie: Matteüs 16,21-27
[# 191]
Ga naar info Da Vinci - Laatste Avondmaal


Sacramentsdag

Eerste lezing: Deuteronomium 8,2-3.14b-16a
Antwoordpsalm: Psalm 147,12-13.14-15.19-20
Tweede lezing: 1 Korintiërs 10,16-17
Evangelie: Johannes 6,51-58
[# 190]
Ga naar info Salvador Dali - Christus van Sint Jan van het Kruis


Goede Vrijdag

Eerste lezing: Jesaja 52,13 - 53,12
Antwoordpsalm: Psalm 31,2.6.12-13.15-16.17.25
Tweede lezing: Hebreeën 4,14-16
Evangelie: Johannes 18 - 19