Paul Verheijen

EXEGETISCHE NOTITIES

Website Berne Media
Sinds 1984 schrijf ik op verzoek van Berne Media exegetische notities bij de zondagse lezingen ten behoeve van hun Liturgische Handreiking.
Hieronder een overzicht van de laatste 10 bijdragen.
Ga naar info Salvador Dali - Christus van Sint Jan van het Kruis


Goede Vrijdag

Eerste lezing: Jesaja 52,13 - 53,12
Antwoordpsalm: Psalm 31,2.6.12-13.15-16.17.25
Tweede lezing: Hebreeën 4,14-16
Evangelie: Johannes 18 - 19
Ga naar info over de zalving van David


4e zondag in de veertigdagentijd (Laetare)

Eerste lezing: 1 Samuël 16,1b.6-7.10-13a
Antwoordpsalm: Psalm 23,1-3a.3b-4.5.6
Tweede lezing: Efeziërs 5,8-14
Evangelie: Johannes 9, 1-41 of 1.6-9.13-17.34-38
Ga naar Rembrandt Jezus onderricht zijn apostelen


1e zondag van de advent

Eerste lezing: Jesaja 2,1-5
Antwoordpsalm: Psalm 122,1-2.3-4a.(4b-5.6-7.)8-9
Tweede lezing: Romeinen 13,11-14
Evangelie: Matteüs 24,37-44
Ga naar info over John Everett Millais' schilderij over Mozes' opgeheven armen


29e zondag door het jaar

Eerste lezing: Exodus 17,8-13
Antwoordpsalm: Psalm 121,1-2.3-4.5-6.7-8
Tweede lezing: 2 Timoteüs 3,14-4,2
Evangelie: Lucas 18,1-8
Ga naar info gesprekken en redevoeringen van Jezus


19e zondag door het jaar

Eerste lezing: Wijsheid 18,6-9
Antwoordpsalm: Psalm 33,1 en 12.19-19.20 en 22
Tweede lezing: Hebreeën 11,1-2.8-19 of 1-2.8-12
Evangelie: Lucas 12,32-48 of 35-40
Ga naar info over Scheppingsverhalen


Maria, moeder van de kerk

Eerste lezing: Genesis 3,9-15.20 of Handelingen 1,12-14
Antwoordpsalm: Psalm 87,1-2.3 en 5.6-7
Tweede lezing: n.v.t.
Evangelie: Johannes 19,25-35
Ga naar info Johannes op Patmos - Jheronimus Bosch - Broederschapsretabel


5e zondag van Pasen / Zondag van de Oosterse Kerken

Eerste lezing: Handelingen 14,21-27
Antwoordpsalm: Psalm 145,8-9.10-11.12-13ab
Tweede lezing: Openbaring 21,1-5a
Evangelie: Johannes 13,31-33a.34-35
Ga naar info Rafaël - Tapijt visvangst


5e zondag door het jaar

Eerste lezing: Jesaja 6,1-2a.3-8
Antwoordpsalm: Psalm 138,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8
Tweede lezing: 1 Korintiërs 15,1-11 (of 15,3-8.11)
Evangelie: Lucas 5,1-11
Ga naar info over Jezus in synagoge Nazaret


3e zondag door het jaar

Eerste lezing: Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10
Antwoordpsalm: Psalm 19,8.9.10.15
Tweede lezing: 1 Korintiërs 12,12-14.27 of 12,12-30
Evangelie: Lucas 1,1-4; 4,14-21
Ga naar info Johannes de Doper


3e zondag van de advent

Eerste lezing: Sefanja 3,14-18a
Antwoordpsalm: Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6
Tweede lezing: Filippenzen 4,4-7
Evangelie: Lucas 3,10-18