Paul Verheijen

EXEGETISCHE NOTITIES

Website Berne Media
Sinds 1984 schrijf ik op verzoek van Berne Media exegetische notities bij de zondagse lezingen ten behoeve van hun Liturgische Handreiking.
Hieronder een overzicht van de laatste 10 bijdragen #190-199.
[# 199]
Ga naar info Jesaja


29e zondag door het jaar

Eerste lezing: Jesaja 53,10-11
Antwoordpsalm: Psalm 33,4-5.18-19.20 en 22
Tweede lezing: Hebreeën 4,14-16
Evangelie: Marcus 10,35-45 (of 42-45)
[# 198]
Ga naar info over Jeremia


16e zondag door het jaar

Eerste lezing: Jeremia 23,1-6
Antwoordpsalm: Psalm 23,1-3a.3b-4.5.6
Tweede lezing: Efeziërs 2,13-18
Evangelie: Marcus 6,30-34
[# 197]
Ga naar info Amos


15e zondag door het jaar

Eerste lezing: Amos 7,12-15
Antwoordpsalm: Psalm 85,9ab-10.11-12.13-14
Tweede lezing: Efeziërs 1,3-14 (of 3-10)
Evangelie: Marcus 6,7-13
[# 196]
Ga naar info over de Drie-eenheid


Zondag van de Heilige Drie-eenheid

Eerste lezing: Deuteronomium 4,32-34.39-40
Antwoordpsalm: Psalm 33,4-5.6.9.18-19.20.22
Tweede lezing: Romeinen 8,14-17
Evangelie: Matteüs 28,16-20
[# 195]
Ga naar info Cornelius


6e zondag van Pasen

Eerste lezing: Handelingen 10,25-26.34-35.44-48
Antwoordpsalm: Psalm 98,1.2-3ab.3cd-4
Tweede lezing: 1 Johannes 4,7-10
Evangelie: Johannes 15,9-17
[# 194]
Ga naar info over Visitatie en Magnificat


3e zondag van de advent

Eerste lezing: Jesaja 61,1-2a.10-11
Antwoordpsalm: Lucas 1,46-48.49.50.53-54
Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 5,16-24
Evangelie: Johannes 1,6-8.19-28
[# 193]
Ga naar info William Blake - Parabel van de wijze en dwaze maagden


32e zondag door het jaar

Eerste lezing: Wijsheid 6,12-16
Antwoordpsalm: Psalm 63,2,3-4,5-6,7-8
Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 4,13-18 (of: 13-14)
Evangelie: Matteüs 25,1-13
[# 192]
Ga naar info Rembrandt - Jeremia treurend over Jeruzalem


22e zondag door het jaar

Eerste lezing: Jeremia 20,7-9
Antwoordpsalm: Psalm 63,2.3-4,5-6,8-9
Tweede lezing: Romeinen 12,1-2
Evangelie: Matteüs 16,21-27
[# 191]
Ga naar info Da Vinci - Laatste Avondmaal


Sacramentsdag

Eerste lezing: Deuteronomium 8,2-3.14b-16a
Antwoordpsalm: Psalm 147,12-13.14-15.19-20
Tweede lezing: 1 Korintiërs 10,16-17
Evangelie: Johannes 6,51-58
[# 190]
Ga naar info boek Bachs Onvoltooide Passie


Goede Vrijdag

Eerste lezing: Jesaja 52,13 - 53,12
Antwoordpsalm: Psalm 31,2.6.12-13.15-16.17.25
Tweede lezing: Hebreeën 4,14-16
Evangelie: Johannes 18 - 19