Paul Verheijen

HEILIGEN


Rooms-katholiek
Bij het woord heilige zullen de meeste mensen denken aan de rooms-katholieke kerk, mede omdat de media met enige regelmaat berichten over nieuwe heilig- en zaligverklaringen die de paus van Rome uitspreekt.
Daartegenover staat de hervorming van de heiligencanon in 1969, waarbij 188 heiligen van de lijst werden afgevoerd, meestal omdat over hun leven en werken uitsluitend mythen en legenden bestonden, hetgeen overigens niet inhield dat hun verering werd verboden.

Imitatio Christi
Al vroeg kwam binnen het christendom de idee naar voren dat een heilige iemand is die er op uitmuntende én voorbeeldige wijze in is geslaagd Christus na te volgen, de zogenaamde imitatio Christi.
Naast degenen uit de directe omgeving van Jezus, zoals zijn moeder Maria en de twaalf apostelen, golden in de begintijd van het christendom vooral martelaren als heilig, omdat zij bereid waren voor hun geloof te sterven.
Later werd dit legertje martelaren aangevuld met pausen, bisschoppen, monniken, nonnen, kerkelijke schrijvers en mensen van adellijke komaf.
Sommige heiligen kregen de eretitel Kerkvader of Kerkleraar toebedeeld.
Zie het overzicht in deze LIJST

Vanaf de grote missieactiviteiten van de kerk in de 19de en 20ste eeuw werden er weer martelaren gecanoniseerd, missionarissen die hun activiteiten met de dood moesten verkopen.

Eerste Testament
Circa zestig personen die vermeld worden in het joodse Eerste Testament van de bijbel werden door de kerk als heilig beschouwd.
Hoewel zij uiteraard niet christelijk waren, worden ze wel met terugwerkende kracht tot de heiligen gerekend door ze bijvoorbeeld als voorloper van Christus of Maria te beschouwen.
Te denken valt daarbij aan (in alfabetische volgorde) Abraham, Adam & Eva, David, Elia, Ester, Jakob, Jona, Jozef, Judit, Mozes, Noach, Ruth, Susanna en Tobit.
Deze 'heiligen' zijn in het startmenu te vinden onder de keuze BIJBEL.

Voorspreker
Alle heiligen hebben als belangrijkste functie dat zij voorspreker zijn: aan de heilige wordt gevraagd om vóórdat een gebed God bereikt dit te versterken.
De meeste heiligen hebben daarbij een 'specialisme' vaak verbonden met hun attribuut.
Zij kunnen op dat specifieke terrein worden aangesproken in de gebeden van de gelovigen, vooral als deze gedaan worden bij het graf, bij een reliek van de heilige, bij een plek die op een of andere manier met de heilige is verbonden of 'gewoon' bij een beeld van de heilige, al dan niet begeleid door het opsteken van een kaarsje.

Decentralisatie
Momenteel heeft de kerk de heiligenverering deels gedecentraliseerd doordat bisschoppen voor hun eigen bisdom en zelfs pastoors voor hun eigen parochie mogen bepalen welke personen hiervoor in aanmerking komen.
Dat is ook de reden dat lijstjes van de zogenaamde veertien noodhelpers zo kunnen verschillen van elkaar.
Maar nog steeds geldt dat de heiligenlijst zeer dun is bezaaid met leken.

Kerkelijke kalender
Hieronder volgt een selectie van heiligen volgens de kerkelijke kalender - dus beginnend in de ADVENT - die op deze website worden besproken.


30 november
ANDREAS


1 december
SIMON VAN CYRENE


3 december
FRANCISCUS XAVERIUS


4 december
BARBARA VAN NICOMEDIË


6 december
NICOLAAS


7 december
AMBROSIUS


13 december
LUCIA


17 december
LAZARUS


20 december
DOMINICUS VAN SILOS


21 december
PETRUS CANISIUS


26 december
STEFANUS


27 december
JOHANNES DE APOSTEL EN EVANGELIST


29 december
THOMAS BECKET


31 december
SILVESTER


5 januari
SIMEON DE STYLIET


15 januari
PAULUS DE HEREMIET


17 januari
ANTONIUS ABT


20 januari
SEBASTIAAN


21 januari
AGNES


3 februari
BLASIUS


4 februari
VERONICA


5 februari
AGATHA


6 februari
DOROTHEA


9 februari
APOLLONIA


14 februari
VALENTIJN


9 april
CASILDA


23 april
JORIS (& DE DRAAK)


3 mei
FILIPPUS


24 juni
JOHANNES DE DOPER


29 juni
PETRUS


29 juni
PAULUS


3 juli
TOMAS


4 juli
ELISABET VAN PORTUGAL


19 juli
JUSTA & RUFINA


20 juli
MARGARETHA


22 juli
MARIA MAGDALENA


26 juli
ANNA & JOACHIM


29 juli
OLAV


8 augustus
DOMINICUS GUZMAN VAN CALERUEGA


10 augustus
LAURENTIUS


11 augustus
SUSANNA VAN ROME


15 augustus
MARIA HEMELVAART


18 augustus
HELENA


20 augustus
BERNARDUS VAN CLAIRVAUX


25 september
KLEOPAS


26 september
COSMAS & DAMIANUS


29 september
AARTSENGELEN


30 september
HIËRONYMUS


4 oktober
FRANCISCUS VAN ASSISI


15 oktober
THERESIA VAN AVILA


21 oktober
URSULA


11 november
MARTINUS VAN TOURS


12 november
LIVINUS


22 november
CAECILIA


25 november
CATHARINA VAN ALEXANDRIË

2016-2020 Paul Verheijen / Nijmegen