Paul Verheijen

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE

Voor het zoeken op deze website wordt gebruik gemaakt van de zoekmachine van

Zoekt en gij zult vinden
(Matteüs 7,7)

De Hongaarse kunstenaar bENCE hAJDU haalde van een aantal beroemde schilderingen alle personages digitaal weg, zodat alleen ruimte overbleef. Daarvan hieronder drie voorbeelden. Wie hebben de schildering verlaten? Afbeeldingen van de originelen bevinden zich ook ergens op deze website.