Paul Verheijen

INFORMATIE OVER DEZE WEBSITE

 • Deze website is gestart op 29 maart 2016.
 • Directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie op deze website valt buiten elke aansprakelijkheid.
 • Aan de inhoud kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
 • Bij afbeeldingen wordt de bron vermeld.
  Daar waar dit niet het geval is, is vergeefs geprobeerd te achterhalen of op de afbeelding beeldrecht rust.
 • Hoewel deze website geen enkele wetenschappelijke pretentie heeft, staan in een pdf-bijlage de bronnen vermeld die zijn geraadpleegd en waaruit is geciteerd.
 • Wanneer gebruik is gemaakt van artikelen uit kranten of tijdschriften is dat op de betreffende pagina vermeld.
 • Bijbelcitaten komen in de regel uit de Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021 (NBV21).
 • De afkorting VGJ vermeld bij jaartallen vóór het jaar 0 betekent: Voor de Gewone Jaartelling.
 • Indien u meent dat ten onrechte gebruik is gemaakt van een afbeelding of dat een gebruikte bron niet is vermeld in de pdf-bijlage, kunt u contact opnemen via e-mail.
 • Persoonsgegevens via deze website verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van een bestelling.
 • Deze website maakt geen gebruik van cookies.
 • De inhoud van deze website valt onder de zogenaamde copyleft-bescherming.
  Dit houdt in dat bezoekers van deze site de vrijheid hebben informatie eruit te gebruiken.
  Mocht u dit doen dan stel ik het op prijs dat u mij via de e-mail schrijft wat u gebruikt en met welk doel.
 • Bijdragen aan deze site, suggesties, aanvullingen, verbeteringen e.d. zijn per e-mail zeer welkom.

Hans Garritsen
(1952)
Paulus (2017)
Kalksteen, 90 cm hoogte
Particuliere collectie