Paul Verheijen

INFORMATIE


Opzet

Het deel Wijzer door kunst en religie van deze site bestaat uit onderdelen die verband houden met kunstuitingen in jodendom en christendom.
In amper één generatie tijd is de joods-christelijke religie voor de meeste mensen een bijrol gaan spelen.
Dit heeft tot gevolg dat kennis van bijbelverhalen en heiligenlegendes met sprongen achteruit is gegaan.
Daartegenover staat dat de belangstelling voor kunstgeschiedenis juist sterk is toegenomen.
Maar wat valt er te zien bij kunst als het verhaal erachter onbekend is?
Om deze leemte op te vullen is dit onderdeel opgezet, dat tevens dient als ondersteuning bij cursussen en excursies.

Het tweede deel Boeken bespreekt een aantal publicaties.

Disclaimer

Getracht is deze website - gestart op 29 maart 2016 - met zorgvuldigheid samen te stellen.
Directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie op deze website valt buiten elke aansprakelijkheid.
Aan de inhoud kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Bij afbeeldingen van kunstwerken wordt vermeld waar het kunstwerk zich bevindt.
Daar waar dit niet het geval is, is vergeefs geprobeerd te achterhalen of op de afbeelding beeldrecht rust.

Hoewel deze website geen enkele wetenschappelijke pretentie heeft, staan in de pdf-bijlage de bronnen vermeld die zijn geraadpleegd en waaruit is geciteerd.
Wanneer gebruik is gemaakt van artikelen uit kranten of tijdschriften is dat op de betreffende pagina vermeld.

Indien u meent dat ten onrechte gebruik is gemaakt van een afbeelding of dat een gebruikte bron niet is vermeld in de pdf-bijlage, kunt u contact opnemen via het e-mail ikoontje in de menubalk.


BRONNEN

Privacy en cookies

Persoonsgegevens via deze website verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van een bestelling.
Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Hyperlinks

De hyperlinks op deze website worden korenbloemblauw weergegeven.
Onderstaande ikoontjes functioneren ook als hyperlink.
Expositie
Menu
E-mail
Informatie
Bestel
Zoeken
Website
Pdf-bestand

Hans Garritsen

Paulus (2017)
Kalksteen, hoogte 90 cm
Particuliere Collectie

Copyleft

De inhoud van deze website valt onder de zogenaamde copyleft-bescherming.
Dit houdt in dat bezoekers van deze site de vrijheid hebben informatie eruit te gebruiken.
Mocht u dit doen dan stel ik het op prijs dat u mij mailt wat u gebruikt en met welk doel.
Ook bijdragen aan deze site, suggesties, aanvullingen, verbeteringen e.d. zijn per mail zeer welkom.
2016-2020 Paul Verheijen / Nijmegen