Paul Verheijen 

INFORMATIE


Opzet

In amper één generatie tijd is religie voor de meeste mensen een bijrol gaan spelen.
Dit heeft tot gevolg dat kennis van bijbelverhalen en heiligenlegendes met sprongen achteruit is gegaan.
Daartegenover staat dat de belangstelling voor kunstgeschiedenis juist sterk is toegenomen.
Maar wat valt er te zien bij religieuze kunst als het verhaal erachter onbekend is?
Om deze leemte op te vullen is deze website opgezet, die tevens dient als ondersteuning bij cursussen en excursies.
Bijbelteksten worden in verband gebracht met kunstwerken en omgekeerd.
Deze site is bedoeld voor hen die de verhalen uit de bijbel niet of nauwelijks kennen, maar de literaire waarde van dit boek respecteren.
Kunst met heiligen als onderwerp, zoals ingebed in hun legendarische traditie, is eveneens te vinden bij ONDERWERPEN, plus religieuze kunst die in de media aandacht krijgt en kreeg.
De tweede poot van deze website betreft religieuze kunst te zien op EXPOSITIES, toen, nu en binnenkort.

Disclaimer

Getracht is deze website - gestart op 29 maart 2016 - met zorgvuldigheid samen te stellen.
Directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie op deze website valt buiten elke aansprakelijkheid.
Aan de inhoud kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Bij afbeeldingen van kunstwerken wordt vermeld waar het kunstwerk zich bevindt.
Daar waar dit niet het geval is, is vergeefs geprobeerd te achterhalen of op de afbeelding beeldrecht rust.
Indien u meent dat ten onrechte gebruik is gemaakt van een afbeelding, kunt u contact opnemen via het e-mail ikoontje.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Hyperlinks

De hyperlinks op deze website worden donkerleigrijs weergegeven.
Onderstaande ikoontjes functioneren ook als hyperlink.
Startpagina
Expositie
Menu
E-mail
Informatie
Bestel
Zoeken
Website
Pdf-bestand
Hans Garritsen
Paulus (2017)
Kalksteen, hoogte 90 cm
Particuliere Collectie

Privacy

Persoonsgegevens via de website verstrekt worden uitsluitend voor het doel gebruikt waarvoor zij zijn verstrekt
(b.v. het afhandelen van een bestelling).

Copyleft

De inhoud van deze website valt onder de zogenaamde copyleft-bescherming.
Dit houdt in dat bezoekers van deze site de vrijheid hebben informatie eruit te gebruiken.
Mocht u dit doen dan wordt het op prijs gesteld via het e-mail ikoontje te melden wat u gebruikt en met welk doel.
Ook bijdragen aan deze site, suggesties, aanvullingen, verbeteringen e.d. zijn hier welkom.

PAULUS

HANS GARRITSEN2016-2018 Copyleft - Paul Verheijen
Nijmegen