Paul Verheijen

KUNSTENAARS

Hieronder een selectie van kunstenaars van wie op deze website werken worden besproken op een of meerdere pagina's.
De lijst wordt geregeld aangevuld en geactualiseerd.
Er bestaan over kunstenaars twee oude maar belangwekkende lijvige biografische bronnen:
  • Giorgio Vasari (1511-1574) - Le Vite de' piu eccellenti pittori, scultori, e architettori

    Kortweg meestal de Vite genoemd, handelend over de Italiaanse kunst van Cimabue tot en met de kunstenaars uit zijn tijd. Het boek werd heruitgegeven in 1568, aangepast en uitgebreid met onder meer (soms gefantaseerde) houtsnedes van ovale portretten van de kunstenaars geplaatst in een Renaissancelijst. Vasari deed geen archiefonderzoek en vooral de levensbeschrijvingen van oudere schilders berusten deels op fantasie. Dit geldt minder voor de biografieën van Vasari's (bijna-)tijdgenoten.

  • Karel van Mander (1548-1606) - Het Schilder-Boeck, waer in voor eerst de leerlustighe jueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen

    Kortweg Schilderboek geheten. Na een inleiding over praktijk en theorie van de schilderkunst volgen in drie delen levensbeschrijvingen van schilders (antieke, Italiaanse en Nederlandse/Hoogduitse), waarna wordt afgesloten met een verklaring van de diepere betekenissen van de Metamorphoses van Ovidius. Hoewel Van Mander het boek schreef om (jonge) schilders te onderwijzen wordt het nu vooral gelezen om de kunst van de 16e eeuw beter te begrijpen.
Bij pagina's met werken van kunstenaars die zijn opgenomen in de Vite (zie de portretten hieronder in houtsnede) of Schilderboek zal soms naar deze werken verwezen worden.

Alle pagina's op deze website met werken van onderstaande of andere kunstenaars zijn ook te vinden via de zoekpagina.