Paul Verheijen

BAPTISTERIUM FLORENCE PARADIJSDEUREN

Paneel 10 - Salomo

Lorenzo Ghiberti heeft met dit paneel volgens Vasari zijn beste prestaties geleverd.

A. Boven: 1 Koningen 6-7
Het eerste boek Koningen wijdt twee volledige hoofdstukken aan een beschrijving van de tempel en het paleis dat koning Salomo liet bouwen.
Ook Ghiberti heeft er veel ruimte aan besteed.
Het bouwwerk in een heel mooi perspectief doet mij onmiddellijk denken aan het interieur van een kerk.

B. Midden links: 1 Koningen 10,1-2a
De roem die JHWH Salomo gegeven had was ook doorgedrongen tot de koningin van Seba en zij wilde hem persoonlijk op de proef stellen met raadsels.
Zij ging naar Jeruzalem met een grote stoet kamelen, beladen met reukwerken, zeer veel goud en kostbare stenen
.

De kamelen in de bijbeltekst zijn bij Ghiberti paarden geworden.

C. Centraal: 1 Koningen 10,2b-3
De begroeting van de koningin van Seba en Salomo heeft Ghiberti gekozen tot het centrum van dit paneel.

D. Onder en midden rechts: 1 Koningen 10
Het gevolg van de koningin en verdere omstanders.
Achter de koningin rechts zien we haar gevolg met geschenken.
Rechtsachter wordt muziek gespeeld.

PARADIJSDEUREN