Paul Verheijen

IGOR MITORAJ

Hoofd Johannes de Doper

Het hoofd

Niet alleen tegenwoordig, ook in de middeleeuwen, maakte men zich al vrolijk over de hoeveelheid hoofden van Johannes de Doper die op verschillende plaatsen als relieken werden getoond.
Johannes' stoffelijke resten werden wijd verspreid en veroorzaakten tevens een enorme hoeveelheid aan afbeeldingen van deze heilige.
Daar kwam bij dat het Rituale Romanum uit 1614 verplicht stelde dat elke doopkerk of -kapel een afbeelding van De Doper diende te hebben.
Vanaf de 13de eeuw was het hoofd op een schotel al een geliefd geïsoleerd thema in de christelijke iconografie.

Omzwachteld

Igor Mitoraj ontwierp voor de Santa Maria degli Angeli e Martiri in Rome in 2006 nieuwe bronzen deuren.
Als dank voor deze opdracht schonk hij de kerk dit hoofd op een schotel van Johannes de Doper in neo-klassieke stijl.
Het marmer kwam uit Carrara.
Het hoofd van Johannes de Doper staat in de lijn van andere omzwachtelde hoofden die Mitoraj maakte in zijn carrière.
Met dit beeld voldoet de Petruskapel in deze kerk - waar het hoofd is opgesteld - waarschijnlijk ten overvloede - aan de eis van het Rituale Romanum.
Igor Mitoraj (1944-2014)
Hoofd Johannes de Doper (2006)
Marmer
Rome - Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (Petruskapel)