Paul Verheijen

ROSALIA VAN PALERMO

Dochter van de Rozen

De legendes over Rosalia 'Roosje' van Palermo zijn ontstaan in 1624 toen een vrouw door haar tussenkomst werd genezen van de pest tijdens een epidemie.
In een droom zag zij dat Rosalia's lichaam zich bevond op de berg Pellegrino ten noorden van Palermo.
In een grot in de buurt vond men een Latijnse opschrift:
Ego Rosalia Sinibaldi Quisquine et Rosarum domini filia amore Domini mei Iesu Christi in hoc antro habitare decrevi.
'Ik, Rosalia, dochter van Sinibaldus, heer van Quisquina en Rosae, heb besloten om in deze grot te wonen uit liefde voor mijn Heer Jezus Christus.'
Rosalia werd vanaf toen gezien als de dochter van hertog Sinibaldo uit de tijd van Willem I de Slechte (1120-1166).
Als dank voor haar diensten aan het hof van Willems vrouw Margherita kreeg zij de berg Pellegrino en trok zich daar als 16-jarig meisje terug om zich te wijden aan boetedoening en gebed en zich te onttrekken aan een door haar vader opgedrongen huwelijk.
Om ontdekking te voorkomen wisselde ze vaak van grot, geholpen door een engel die haar aanwees waar ze zich kon verbergen.
Haar lichaam werd gevonden met een krans rozen om haar hoofd die haar door engelen was opgezet.
Toen haar relieken werden geplaatst in de kathedraal van Palermo kwam er een einde aan de pestepidemie.
Rosalia behoort daarom tot de zogenaamde pestheiligen.
Het Roomse Martelaarsboek herdenkt haar twee keer.
Op 16 juli:
Te Palermo de vinding van het lichaam van de heilige Rosalia, een maagd uit die stad. Het werd onder paus Urbanus VIII door goddelijke beschikking gevonden en heeft in het jubeljaar Sicilië van de pest bevrijd.
En op 4 september:
Te Palermo de geboorte van de heilige Rosalia, een maagd uit Palermo, die uit het koninklijk bloed van Karel de Grote gesproten, uit liefde tot Christus het vaderlijk vorstendom en het hof ontvluchtte en als kluizenares in bergen en spelonken een hemels leven leidde.
Op het hier afgebeelde anonieme schilderij zien we een Madonna met Kind.
Maria houdt een votieftafel met draaglint in haar hand die vermoedelijk in verband staat met de gelofte de pestepidemie te beëindigen.
Vanuit de hemel dalen rozen neer op het al met rozen omkranste hoofd van Rosalia.
Is zij in slaap gevallen bij het lezen van een saai boek?
Ze wordt geflankeerd door twee andere pestheiligen: Sebastianus links en Rochus.
Anoniem (Sicilië)
Pestheiligen Rosalia, Rochus, Sebastiaan en Maria (±1625)
Olieverf op doek
Heidelberg - Deutsches Apotheken Museum-Stiftung
2016 Paul Verheijen / Nijmegen