Paul Verheijen

BAPTISTERIUM FLORENCE PARADIJSDEUREN

Paneel 08 - Jozua

A. Linksonder: Jozua 3,14
Toen het volk op weg ging om door de Jordaan te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen vóór het volk uit.

Links zien we Jozua op een zegekar.
De priesters met de ark van het verbond lopen voor hem uit.
Zij en het volk staan stil bij de rivier de Jordaan die Ghiberti in het midden heeft afgebeeld.

B. Rechtsonder: Jozua 4,1-3
Toen het volk de Jordaan was overgestoken, sprak JHWH tot Jozua:
Zoek twaalf mannen uit, van iedere stam één, en geef hun deze opdracht:
Haal twaalf stenen uit de Jordaan (...)
Leg ze op de plaats waar vannacht uw kamp staat.


Enkele mannen dragen forse stenen die ze uit de Jordaan hebben genomen en naar het tentenkamp dragen dat achter hen zichtbaar is.

C. Boven: Jozua 6,15-20
In de ochtend van de zevende dag, bij het aanbreken van de dag, trokken zij op de voorgeschreven wijze zeven keer om de stad.
En toen de priesters de zevende keer op de ramshoorns bliezen, zei Jozua tegen het volk:
'Nu schreeuwen! JHWH levert de stad aan u uit (..)
De muur stortte in, het volk klom naar boven, ieder recht voor zich uit, en zij veroverden de stad
.

Bij de wonderbaarlijke verovering van Jericho loopt men links om de muren van de stad en overeenkomstig die richting zien we dat één toren al in tweeën is gebroken,
de volgende torens scheuren vertonen
en de laatste toren nog ongeschonden is.

PARADIJSDEUREN