Paul Verheijen

BAPTISTERIUM FLORENCE PARADIJSDEUREN

Paneel 09 - David

A. Linkerzijde: 1 Samuël 17,1-3
Saul en de Israëlieten stellen zich in slagorde op om de strijd aan te gaan tegen de Filistijnen.

B. Middenvoor: 1 Samuël 17,51
En David rende op de Filistijn toe;
hij ging bij hem staan, trok het zwaard van de Filistijn uit de schede en sloeg hem het hoofd van de romp
.

Dit bijbelfragment over David die de Filistijnse reus Goliat verslaat, vormt de centrale scène.

C. Rechtsvoor: 1 Samuël 17,52-53
Dit deel van dit paneel wordt opgevuld met de strijd van de Israëlieten tegen de Filistijnen die door hen worden verslagen.

D. Boven midden en rechts: 1 Samuël 17,54
David keert terug met in zijn hand het hoofd van Goliat.
In laagreliëf heeft Ghiberti de huizen van Jeruzalem afgebeeld.