Paul Verheijen

TRANSFIGURATIE

Geheimhouding

De Latijnse titel Transfiguratie, gedaanteverandering, staat voor een verhaal dat niet te vinden is in het Evangelie volgens Johannes, maar wel in de drie overige, zogenaamde synoptische Evangelies.
(Matteüs 17, 1-9; Marcus 9, 2-10 en Lucas 9, 28-36)

Ik vat hier kort de versie van Lucas samen.

Jezus neemt drie van zijn leerlingen (Petrus, Jakobus en Johannes) mee een berg op om er te bidden.
(Met dit soort vage aanduidingen wist de traditie geen raad: de naam van de berg werd 'ingevuld' met de berg Tabor, zo ook het Roomse Martelaarsboek dat de Transfiguratie herdenkt op 6 augustus.)
De drie leerlingen vallen in slaap en terwijl Jezus aan het bidden is, verandert hij van uiterlijk en worden zijn kleren stralend wit.
(Deze 'straling' herinnert aan die van Mozes toen hij van de berg(!) Sinaï afdaalde met de twee nieuwe stenen tafelen.)
Plotseling zijn twee profeten uit het Eerste Testament, Mozes en Elia, met Jezus in gesprek over zijn heengaan in Jeruzalem.
De drie leerlingen worden wakker en zijn getuige van Jezus' gedaanteverandering.
Petrus stelt vervolgens voor drie tenten neer te zetten voor Jezus, Mozes en Elia, waarbij Lucas nuchter opmerkt dat Petrus niet weet wat hij zegt.
Vervolgens wordt het gezelschap omhuld door een wolk en klinkt er een stem die zegt dit is mijn uitverkoren zoon, luister naar hem.
Jezus is dan weer alleen.
Ze besluiten over het voorval te zwijgen en het aan niemand te vertellen.

Behalve dan aan Lucas, moet ik concluderen, want die weet het precies te beschrijven.