Paul Verheijen

IGOR MITORAJ

Deuren Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

Nieuwe deuren

Igor Mitoraj ontwierp voor de Santa Maria degli Angeli e Martiri in Rome nieuwe deuren.
De panelen zijn grotendeels glad en het bronzen metaal heeft ondertonen in verschillende tinten.
Hij bracht lege 'ruimtes van stilte' aan op de deuren om reflectie op de beide uitgebeelde thema's mogelijk te maken.
De figuren in de lunetten erboven verwijzen naar de naam van de basiliek: engelen en martelaren.

Annunciatie

De rechterdeur toont de Annunciatie waar je de engel in de hoogte ziet spreken met de maagd Maria.
De uitgebreide achtergrond toont de uitgestrekte open ruimte van de wereld.
Land en zee worden afgebeeld door fluweelzachte velden en golvend water.
Hiermee wilde Mitoraj de omvorming van de wereld naar betere tijden weergeven.
De lunet toont verschillende verspreide en eenvoudige figuren die engelen voorstellen.
Ze verschijnen alleen als hoofden, enkele bedekt en als een jonge hoofdloze vrouwelijke vorm.
Op de onderkant van de deur staat het antwoord van Maria zoals opgetekend in de Latijnse Vulgaatvertaling:
ECCE ANCILLA DOMINI FIAT MIHI SECUNDUM VERBUM TUUM
Zie de dienstmaagd des Heren mij geschiede naar uw woord (Lucas 1,38).

Verrijzenis

De linkerdeur beeldt de verrijzenis uit.
Links zien we de verrezen Christus wiens lichaam is geëtst met een kruis.
De Verrezene en het kruisbeeld zijn diep met elkaar verweven.
De opstanding wordt gezien als de triomf van het kruis over de dood en het kwaad.
Christus wordt afgebeeld als een jonge knappe figuur die gereinigd is door zijn lijden.
Onderaan zien we een bedekt hoofd en de hand van de kunstenaar.
De lunet toont ook hier verschillende verspreide figuren op een eenvoudige manier die bij deze deur de martelaren vertegenwoordigen.
Rechtsonder staan twee bedekte hoofden met de handtekening van de kunstenaar hierboven: Igor Mitoraj AD MMV.
Igor Mitoraj (1944-2014)
Annunciatie en Verrijzenis (2005)
Bronzen deuren, 650 x 300 cm elk
Rome - Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri