Paul Verheijen

REMBRANDT

Laat de kinderen

Ontdekking

Het door kunsthandelaar en kunsthistoricus Jan Six XI als 'Rembrandt' betitelde werk is hier twee keer afgebeeld.
Links de versie in de staat zoals het door veilinghuis Lempertz werd aangeboden als 'Nederlandse School, midden 17de eeuw' voor een geschatte prijs tussen de 15 en 18 duizend euro.
Rechts het voor 1,5 miljoen euro verworven exemplaar na een deels uitgevoerde restauratie.

Six herkent in de jongeman helemaal boven in het schilderij bij de balustrade een zelfportret van de twintiger Rembrandt.

Het verhaal

De bijbelse scène is afkomstig uit het Tweede Testament in de Evangelies volgens Matteüs, Marcus en Lucas.
Marcus is van deze drie het meest uitgebreid:

Ze brachten kinderen bij hem met de bedoeling dat hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen wezen hen terecht. Toen Jezus dat zag, werd hij verontwaardigd: 'Laat die kinderen bij me komen, en houd hen niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God. Ik verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, komt er beslist niet in.' Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl hij hun de handen oplegde.
(Marcus 10,13-16) (zie de parallellen bij Matteüs 19,13-15 en Lucas 18,15-17)
Rembrandt Harmanszoon van Rijn (1606-1669)
Laat de kindertjes tot mij komen (circa 1627 en later)
Olieverf op paneel, 122 x 104 cm
Amsterdam - Jan Six Fine Art