Paul Verheijen

FRA ANGELICO

Laatste Oordeel

Koorbankversiering?

Dit schilderij kwam uit de kerk van Santa Maria degli Angeli in Florence naast het oude klooster van de camaldulenzen.
Het werd lange tijd beschouwd als onderdeel van de rugleuning van een koorstoel, gedateerd rond 1431.
Die hypothese is echter herzien.
Het werk dateert verder terug, halverwege het derde decennium van de 15e eeuw.

Het werk is mogelijk beïnvloed door de denkbeelden van de humanistische camaldulenzermonnik Ambrogio Traversari (1386-1439), een expert in patristiek.
Hij heeft misschien Fra Angelico geïnspireerd om figuren uit het Eerste Testament naast Christus af te beelden.
De ingenieuze piramidevormige compositie van het schilderij combineert op gedurfde wijze het middeleeuwse schema van de weergave van het oordeel door het boven elkaar plaatsen in registers.
Het idee van de reeks graven in het midden, in perspectief aanggeeven, geeft duidelijk blijk dat Fra Angelico de nieuwe renaissancetaal naleeft.
Fra Angelico (±1395-1455)
Iudizio Universale (±1425)
Paneel, 105 x 210 cm
Florence - Museo San Marco
2016 Paul Verheijen / Nijmegen