Paul Verheijen

BAPTISTERIUM FLORENCE PARADIJSDEUREN

Paneel 01 - Adam en Eva


A. Linksonder: Genesis 2,7
God heeft de man Adam geschapen en helpt hem op te gaan staan
Toen boetseerde JHWH God de mens uit stof die Hij van de aarde nam, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levens wezen.

B. Middenonder: Genesis 2,21
Adam slaapt en God trekt als het ware uit de zijde van Adam de vrouw Eva omhoog.
Toen liet JHWH God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam hij één van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats.

C. Linksachter: Genesis 3,1-6
In laag-reliëf staan Adam en Eva bij de slang die om de boom is geslingerd.

D. Middenboven tot rechtsonder: Genesis 3,7-24
Hoog boven dit alles zweeft God.
Hij wijst naar de uitgang van het Paradijs.
Daarom verwees JHWH God hem uit de tuin van Eden.
Rechts zien we Eva.
Haar schaamte wordt bedekt met een vijgenblad en haar hand.
Achter haar staat Adam.
Een engel zweeft door de Paradijspoort en wijst Adam en Eva naar buiten.
En aan de oostkant van de tuin van Eden plaatste Hij de kerubs.

Bij al deze scènes heeft Ghibert engelen toegevoegd die toekijken.

PARADIJSDEUREN

SCHEPPINGSVERHALEN


2016-2019 Copyleft - Paul Verheijen
Nijmegen