Paul Verheijen

LAATSTE OORDEEL


MICHELANGELO

Het Laatste Oordeel, ook wel De Dag des Oordeels of De Jongste Dag genoemd, is een begrip voor een dag waarmee in zowel het jodendom, het christendom als de islam de dag wordt aangeduid waarop over alle mensen een oordeel geveld zal worden door God.
In de kunst duikt het laatste oordeel als thema met grote regelmaat op.
Christus wordt traditioneel middenboven afgebeeld als Man van Smarten, waarbij zijn kruisigingswonden en de lanswond in zijn zijde meestal duidelijk zichtbaar zijn.
In de bijbel is op verschillende plaatsen, zowel in het Eerste als Tweede Testament, sprake van een eindtijd, waarin over levenden en doden geoordeeld zal worden.
De dag des oordeels vindt volgens de Openbaring van Johannes plaats tijdens het Duizendjarig vrederijk en wordt daar het Oordeel voor de Grote Witte Troon (van God) genoemd (Apokalyps 20, 11).
Dan zullen alle doden uit hun graven herrijzen om samen met de dan levenden het loon voor hun levenswandel te ontvangen.
Naast de duivel en zijn gevallen engelen, worden de mensen die God hebben afgewezen, verbannen naar de buitenste duisternis, waar het geween is en het tandengeknars, en zij voor altijd zijn afgesneden van Gods tegenwoordigheid.
De rechtvaardige gelovigen zal daarentegen een eeuwig leven en deel vallen onder een nieuwe hemel, op een nieuwe aarde en God zal in hun midden wonen.

MARC MULDERS


2016-2019 Copyleft - Paul Verheijen
Nijmegen