Paul Verheijen

SUSANNA

Susanna en haar lichaam - Samenvatting van het verhaal - Susanna van Rome

Susanna en haar lichaam

Susanna is de naam van een vrouw die optreedt in een later toegevoegd deel aan het bijbelboek Daniël.
In 64 verzen daarvan wordt het verhaal van Susanna verteld (hoofdstuk B of hoofdstuk 13).

Waarschijnlijk is deze vrouw echter bekender geworden door haar al dan niet (half)-naakt afgebeelde lichaam op schilderijen.
Susanna wordt ons zowel in de bijbel als op die schilderijen voorgesteld als buitengewoon mooi.
Haar lichaam zette het verlangen van twee oudsten in vuur en vlam.
Opvallend genoeg komt het verhaal nagenoeg ongewijzigd ook voor in de sprookjes van duizend-en-een-nacht.

Samenvatting van het verhaal

De joodse Susanna en haar man Jojakom wonen in Babel in ballingschap in een groot huis met een eigen park eromheen.
Bij hen kwamen de joden samen, omdat hij de belangrijkste man onder hen was.
In hun huis worden ook geschillen berecht door oudsten uit het volk die tot rechter zijn aangesteld.
Twee van hen hebben hun zinnen gezet op hun mooie gastvrouw.
Ze verstoppen zich in het park om eerst te kunnen zien hoe Susanna daar naar haar gewoonte in bad gaat.
Susanna zei dus tegen de dienstmeisjes: 'Ga olie en balsem halen en sluit de poort van het park (...)
Zodra de dienstmeisjes vertrokken waren, kwamen de twee oudsten tevoorschijn en liepen op haar af.
Ze zeiden: 'De poort van het park is gesloten en er is niemand die ons ziet;
we branden van lust naar je!
Doe daarom wat wij willen en heb gemeenschap met ons, anders zullen we tegen jou getuigen dat er een jongeman bij je was en dat je daarom de dienstmeisjes hebt weggestuurd.


Ook al beseft Susanna dat iedereen de twee oudsten zal geloven omdat ze doorgaan voor fatsoenlijke mensen en dat op overspel de doodstraf staat, gaat ze op de eis niet in en begint tevergeefs hard om hulp te schreeuwen.
Ze wordt ter dood veroordeeld, maar God verhoort haar gebed en stuurt Daniël de rechtszaal in.
Hij vraagt het proces te heropenen omdat hij de getuigen aan een nader verhoor wil onderwerpen.
Daniël vraagt hun elk apart onder wat voor soort boom ze Susanna hebben betrapt.
Onder een mastiekboom, zegt de een, onder een steeneik, zegt de ander.
Daarmee maakt Daniël duidelijk dat ze hebben gelogen en worden de twee oudsten zelf ter dood veroordeeld.
Het toegevoegde hoofdstuk eindigt met de mededeling en vanaf die dag stond Daniël in hoog aanzien bij het volk.
De carrière van de profeet Daniël is dus min of meer gelanceerd door de schone en onschuldig belasterde Susanna die net als Daniël in Babylonische gevangenschap verkeerde.

Susanna kreeg een plek op de liturgische kalender op 19 februari.

Susanna van Rome

Volgens onbetrouwbare bronnen was deze Susanna een welopgevoede mooie dame uit eind derde, begin vierde eeuw.
Door de zoon van Diocletianus werd ze ten huwelijk gevraagd.
Dat weigerde ze omdat ze maagd voor Christus wilde blijven, een gegeven dat we vaker bij legendarische heilige maagden aantreffen.
Ze werd vanwege die weigering in haar huis onthoofd.
Haar relieken worden bewaard in de Santa Susanna al Quirinale te Rome.
Kerkelijke feestdag: 11 augustus.
François de Quesnoy
St.-Susanna (1630-33)
Marmer, hoogte 200 cm
Rome - Santa Maria di Loreto