Paul Verheijen

HEILIGE MAAGDEN

Vast patroon

Rond maagdelijke martelaressen ontstond al in de 4e en 5e eeuw een bepaalde romantiek.
Veel vroegchristelijke martelaressen krijgen in de legendes die bewaard zijn gebleven in zogenaamde Passiones of Vitae te maken met een begerige koning, koningszoon, landvoogd of rijkaard.
Hij maakt haar het hof, waarna het meisje verklaart reeds verloofd te zijn met Jezus Christus.
Daarop volgen dan gevangenschap en een reeks van heldhaftig doorstane martelingen.
De maagd doet daarbij een beroep op bijstand van haar Hemelse Bruidegom de folteringen te doorstaan.
Haar dood leidt tenslotte tot de Eeuwige Bruiloft.
Soms wordt dit gevolgd door een bekering van de minnaar al dan niet met enkele van zijn vrienden, die dan zelf met de maagd eveneens het martelaarschap ondergaan.

Drie van deze maagden worden vaak tesamen afgebeeld.

Drie heilige maagden

Lukas Tausmann (Villacher Werkstätte)
Nothelferaltar: die Heiligen Margaretha, Katharina und Barbara (circa 1515)
Sankt Jakob im Rosental (Kärnten - Oostenrijk) - Wallfahrtskirche Maria Elend

Dit is de verzamelnaam voor Barbara van Nicomedië, Catharina van Alexandrië en Margaretha van Antiochië.
De drie heilige maagden zijn de invulling van de christelijk deugden fides, spes en caritas, geloof, hoop en liefde.

Een Duits oud rijmpje zegt:

Margareta mit dem Wurm
Barbara mit dem Turm
Katharina mit dem Radl
das sind die drei heilige Madl


Daarbij werden ze gekoppeld aan in het Duits ook rijmende standen:
Margaretha aan de boerenstand (Nähr)
Barbara aan de militaire stand (Wehr)
Catharina aan de onderwijzende stand (Lehr)

Enzovoort

Naast deze drie heilige maagden passeren op deze website ook onderstaande martelaressen de revue: