Paul Verheijen

NICOLAAS

In fresco

Nicolaas en Heldrad

De fresco's op het gewelf en de muren van de Cappella dei Santi Eldrado e Nicola in Novalesa (Piemonte) dateren uit ongeveer 1240 en zijn gewijd aan de heiligen Nicolaas en Heldrad.
Heldrad leefde in het midden van de 9de eeuw en besteedde zijn geld aan goede werken.
Tijdens een pelgrimstocht naar Rome hoorde hij van de benedictijnenabdij van Novalesa, trad in als monnik en werd later abt.
Pas in 1903 is hij heiligverklaard.
Hieronder vindt u de andere fresco's uit deze kapel waarbij de meer bekende heilige, Sint Nicolaas, centraal staat.
De scènes zijn ingegeven door de Legenda Aurea die rond diezelfde tijd werd geschreven door Jacobus de Voragine.
De nummering verwijst naar de legendes in de bijlage op de algemene pagina over Nicolaas op deze website.

#01 - Geboorte en jeugd

#02 - De arme buurman met zijn drie dochters

#03 - Tot bisschop geroepen

#06 - De afgod Diana

#07 - De drie vorsten