Paul Verheijen

SINTERKLAAS

Echte bisschop - Oude man? - Legendevorming - Myrobliet - Attributen - Feestdagen - Sinterklaastijd

Echte bisschop

Zoals Sint Jakobus (Santiago) hoort bij Spanje, Sint Maarten hoort bij Frankrijk en Sint Patrick bij Ierland, zo hoort Sint Nicolaas bij Rusland waar hij uitgroeide tot een zeer geliefde heilige wonderdoener.

Ook in Nederland kent iedereen Sint Nicolaas of Sinterklaas.

In Engels- en Duitssprekende landen is hij bekend onder de naam Santa Claus en geworden tot kerstman.
Deze folkloristische figuur gaat terug tot een echte bisschop.

Oude man?

Over zijn geboortejaar lopen de bronnen uiteen van 250 tot 270.

Eensluidend zijn wel de vermeldingen van de geboorteplaats:
Patras of Patara, een gehucht nabij de havenplaats Myra in het toenmalige Oost-Romeinse Rijk, waar voornamelijk christelijke Grieken woonden.
Myra is het tegenwoordige Demre in Turkije.

Als sterfjaar worden echter weer verschillende data genoemd, van 313 tot rond 350.
Zijn ouderdom varieert dus van 43 tot 100 jaar.

Wanneer Nicolaas volwassen is, wordt hij, evenals zijn oom, bisschop van Myra.

Legendevorming

Dit zijn feitelijk alle historische gegevens.
Dat is vrij karig en daarom kon de legendevorming zijn gang gaan, waarbij zijn leven en werken grote overeenkomst met dat van Jezus Christus gaan vertonen, de zogenaamde imitatio Christi.
Alle legendes gaan bovendien terug op ontleningen aan andere heiligen, al dan niet ook Nicolaas geheten, of zijn gebaseerd op volksfantasie.
De verhalen die er over Nicolaas verteld worden, zijn dus historisch gezien, volstrekt onbetrouwbaar.

Daarom voerde het Vaticaan Sint Nicolaas in 1969 van de lijst van heiligen af (waar hij trouwens pas in de 11de eeuw op was gezet) die de R.K.Kerk vereert.
Er doen inderdaad over deze Nicolaas talloze legendes de ronde.
De meeste daarvan zijn te vinden in de Legenda Aurea (zie link onderaan pagina).

Myrobliet

De Legenda Aurea verhaalt over Nicolaas' graf:
Hij werd begraven in een graf van marmersteen: toen ontsprong vanaf zijn hoofd een bron met olie en vanaf zijn voeten een waterbron; en nog tot op de dag van vandaag welt heilige olie van zijn gebeente, dat gezond is tegen alle ziekte.
Nicolaas behoort door deze bijzondere gave tot de groep heiligen die myrobliet worden genoemd, omdat uit hun relieken een mirre, olieachtige vloeistof, balsem of een andere substantie met genezende krachten wordt afgescheiden (zie ook Walburga en de apostelen Johannes en Andreas).

Attributen

 • paard en knechten
 • drie kinderen (scholieren / studenten) staande in kuip, tobbe of pekelvat
 • drie meisjes / maagden
 • drie gouden munten, ballen of appels
 • drie broden of geldbuidels (op een boek)
 • boot en anker
 • engel die mijter geeft
 • zwaard
 • gekneveld kind aan zijn voeten
 • houdt kind aan haren vast
 • met een doopvont

Feestdagen

Roomse Martelaarsboek:
6 december (Ad libitum)
Te Myra, de hoofdstad van Lycië, de geboorte van de heilige bisschop Nicolaas, belijder. Onder andere wondertekenen verhaalt men van hem deze merkwaardigheid, dat hij, ofschoon ver verwijderd, in een verschijning door vermaningern en bedreigingen keizer Constantinus afhield van de terechtstelling van enige personen, die zich op hem hadden beroepen, en dat hij hem bewoog tot vergevingsgezindheid..
9 mei (Translatie)
Eveneens te Bari in Apulië, namelijk de overbrenging van de heilige bisschop en belijder Nicolaas, uit Myra, een stad in Lycië.

Sinterklaastijd

De sinterklaastijd in Nederland vangt half november aan met de intocht van Sinterklaas op de eerste zaterdag na Sint-Maarten, 11 november, tot aan het feest zelf op Pakjesavond, de vooravond van 6 december, de feestdag van de heilige Nicolaas.
Van grote invloed op de viering van het sinterklaasfeest is geweest het prentenboekje Sint Nikolaas en zijn knecht uit 1850, van de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman.