Paul Verheijen

FLORENCE SANTA CROCE

Sacristie, Rinuccini kapel en Novitiate kapel

'Extra kapellen'

Een bijzonder gedeelte van de santa Croce in Florence vormen de sacristie met de daaraan min of meer gekoppelde Rinuccini kapel en Novitate of Medici kapel.
Ze staan door middel van twee - ook archtectonisch gezien - interessante gangen met elkaar in verbinding.
Hieronder enkele opvallende werken in deze ruimtes.

Sacristie

De sacristie van de Santa Croce in Florence is een grote vierkante ruimte met houten plafond rond 1340 gebouwd in opdracht van de familie Peruzzi.
De rechtermuur wordt volledig gevuld met een fresco.
 • Links: Kruisweg toegeschreven aan Spinello Aretino (±1350-±1410)
 • Midden: Kruisiging door Taddeo Gaddi (±1290/1300-1366)
 • Rechts: Verrijzenis door Niccolò di Pietro Gerini (±1340-1414)
 • Timpaan: Hemelvaart door Gerini of een van zijn leerlingen

Rinuccini kapel

De Rinuccini kapel grenst aan de sacristie en functioneert als een soort absis van deze ruimte.
De zijwanden zijn rond 1365 beschilderd met fresco's door Giovanni da Milano.
Om onbekende reden (overlijden?) voltooide hij dit werk niet en een onbekende leerling uit de school van Andrea Orcagna (1308-1368) nam het van hem over.
Hij kreeg de noodnaam Meester van de Rinuccini Kapel en wordt gezien als de schilder van de vier fresco's in het onderste register.

De noordmuur (links) bevat legendarische scènes uit het leven van Maria, een zeer geliefd thema in de school van Giotto.
Een belangrijke bron van deze legendes is het Proto-evangelie van Jacobus.
 • Op het lunetfresco wordt Maria's vader Joachim uit de tempel verbannen
 • Maria's moeder Anna ontvangt de blijde boodschap van de engel en Joachim en Anna ontmoeten elkaar bij de Gouden Poort
 • De geboorte van Maria
 • Presentatie in de tempel
 • Huwelijk / Verloving
De zuidmuur (rechts) bevat scènes uit het leven van Maria Magdalena
 • Op het lunetfresco wast Magdalena de voeten van Christus
 • Magdalena bidt tot Christus
 • Magdalena is getuige van de dodenopwekking van haar broer Lazarus
 • Magdalena ontmoet de verrezen Christus, een scène die in de kunstgeschiedenis bekend staat als Noli me tangere
 • Magdalena is getuige van het wonder bij Les-Saintes-Maries-de-la-Mer (zie: menu Magdalena)

Novitiate of Medici kapel

Deze kapel is in 1445 gebouwd voor Cosimo de'Medici en vooral voor zijn zoon Piero.
Het is een rechthoekige ruimte met parallel een kleinere ruimte.
Het altaarstuk is geglazuurd terra-cotta van Andrea della Robbia uit circa 1480) mert ee kroning van Maria.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen