Paul Verheijen

MARIA

Presentatie

Het verhaal van de opdracht (presentatie) van Maria in de tempel door haar ouders Joachim en Anna is in de bijbel niet te lezen, maar in apocriefe geschriften, vooral in hoofdstuk 7 van het Proto-evangelie van Jacobus.
De maanden gingen voorbij en het kind groeide op. Toen het twee jaar was, zei Joachim tegen Anna: 'Laten we haar naar de tempel van de Heer brengen om de belofte na te komen die we hebben gedaan opdat de Heer ons geen kwaad doet en ons offer zou afwijzen.' Maar Anna antwoordde: 'Laten we tot haar derde jaar wachten zodat het kind niet meer naar haar vader en moeder verlangt.' En Joachim zei: 'Dat doen we.' En toen het kind drie jaar was geworden zei Joachim: 'We zullen de onbevlekte dochters van de Hebreeën roepen en laten ze ieder een fakkel nemen. Deze moeten branden opdat het kind niet in de verleiding komt om zich van de tempel af te keren.' Dat deed hij totdat ze in de tempel van de Heer waren aangekomen. De priester nam het kind en na haar gekust te hebben, zegende hij het met de woorden: 'De Heer heeft je naam groot gemaakt bij alle geslachten. In jou zal de Heer in de laatste dagen zijn verlossing aan de kinderen van Israël laten zien.' En hij zette het op de derde tree van het altaar en de Heer God deed genade op haar neerdalen en zij danste van vreugde op haar voetjes en heel het huis van Israël kreeg haar lief.
Wanneer deze scène wordt uitgebeeld, zien we gewoonlijk een priester bovenaan een trap het driejarige kind Maria ontvangen.
Elders op de afbeelding staan dan Anna en Joachim toe te kijken
Als de trap uit minimaal vijftien treden bestaat wordt er verwezen naar de vijftien zogenaamde trappsalmen (Psalmen 120-134) die traditioneel werden gezongen bij het opgaan naar de tempel.

De apocriefe scène wordt sinds de 8e eeuw in het Oosten als feest gevierd op de liturgische kalender en luidt daar voluit 'Het intreden van de moeder Gods in de tempel.'
Sixtus IV (paus van 1471-1484) schreef het voor de hele Kerk voor op 21 november.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen