Paul Verheijen

PAASKRING


Kerkelijk jaar

Aangepast aan het jaar in de natuur wordt het kerkelijk jaar in tweeën ingedeeld.
Het ene is de winterse kersttijd, die uit de duisternis naar het licht streeft.
Daarin overheerst ook het lichtsymbool.
Het andere deel is de zomerse paastijd, waarin het leven over de dood zegeviert.
Beide delen beschouwt het christendom als op elkaar aangewezen: het tweede is als het ware een vervolg op het eerste.
In de paaskring viert en herdenkt men verhalen die in verband staan met lijden en wederkomst van Christus.
Sommige verhalen worden ook op andere momenten in het kerkelijk jaar herdacht.
In de beeldvorming van de paaskring spelen ook buiten-bijbelse verhalen een belangrijke rol.
Anders dan Kerstmis heeft Pasen geen vaste datum.
In het Westen valt Pasen op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente.
In concreto betekent dat Pasen op zijn vroegst kan vallen op 22 maart en op zijn laatst op 25 april.
De Paaskring - zoals hieronder onderverdeeld - begint op zijn vroegst op 3 februari (Vastenavond) en eindigt op zijn laatst op 24 juni (Sacramentsdag).

VOORVASTEN

[70 dagen vóór Pasen]

ZONDAG SEPTUAGESIMA ('70ste')
ZONDAG SEXAGESIMA ('60ste')
ZONDAG QUINQUAGESIMA ('50ste')
[Carnaval / Vastenavond, op zijn vroegst 3 februari]

VASTEN

[40 dagen vóór Pasen]

Aswoensdag
1E ZONDAG
2E ZONDAG
3E ZONDAG
4E ZONDAG (Laetare / Mid- of halfvasten)
5E ZONDAG (Passiezondag)
6E ZONDAG (Palmzondag)
[Schortelwoensdag]
Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Paaszaterdag / Stille Zaterdag

EXEGETISCHE NOTITIES BIJ MATTEÜS 26-27

PASEN

[1e zondag na 1e volle maan lente]


[Paasmaandag of Tweede Paasdag]
[Paasdinsdag of Derde Paasdag]
2E PAASZONDAG (Quasimodo / Beloken Pasen)
3E PAASZONDAG

4E PAASZONDAG
5E PAASZONDAG
6E PAASZONDAG

HEMELVAART

[Donderdag - 40 dagen na Pasen]


7E PAASZONDAG

PINKSTEREN

[50 dagen na Pasen]


DRIEVULDIGHEIDSZONDAG


[Sacramentsdag - Donderdag - 60 dagen na Pasen, op zijn laatst op 24 juni]
2016-2020 Paul Verheijen / Nijmegen