Paul Verheijen

PAASKRING


VOORVASTEN

[70 dagen vóór Pasen]

ZONDAG SEPTUAGESIMA ('70ste')
ZONDAG SEXAGESIMA ('60ste')
ZONDAG QUINQUAGESIMA ('50ste')
[Carnaval / Vastenavond]

VASTEN

[40 dagen vóór Pasen]

Aswoensdag
1E ZONDAG
2E ZONDAG
3E ZONDAG
4E ZONDAG (Laetare / Mid- of halfvasten)
5E ZONDAG (Passiezondag)
6E ZONDAG (Palmzondag)
[Schortelwoensdag]
Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Paaszaterdag / Stille Zaterdag

EXEGETISCHE NOTITIES BIJ MATTEÜS 26-27

PASEN

[1e zondag na 1e volle maan lente]


[Paasmaandag of Tweede Paasdag]
[Paasdinsdag of Derde Paasdag]
2E PAASZONDAG (Quasimodo / Beloken Pasen)
3E PAASZONDAG

4E PAASZONDAG
5E PAASZONDAG
6E PAASZONDAG

HEMELVAART

[Donderdag - 40 dagen na Pasen]


7E PAASZONDAG

PINKSTEREN

[50 dagen na Pasen]


DRIEVULDIGHEIDSZONDAG


[Sacramentsdag - Donderdag - 60 dagen na Pasen]

2016-2019 Copyleft - Paul Verheijen
Nijmegen