Paul Verheijen

AARTSENGEL RAFAËL


Rafaël wordt in het Eerste Testament alleen in het boek Tobit vermeld.
Zijn naam betekent God heeft genezen.
In het apokriefe Boek van Henoch gold hij als een van de vier aartsengelen en genezer van wonden en ziekten.
Rafaël ontbreekt in het Tweede Testament.