Paul Verheijen

TOBIT


Het verhaal van Tobit, ook Tobias genaamd, een jood uit de stam Naftali, staat beschreven in het gelijknamige deuterocanonieke bijbelboek.
Op 56-jarige leeftijd wordt Tobit blind, maar werd later genezen door de AARTSENGEL RAFAËL.
Hij stierf op 102-jarige leeftijd in Ninive.
Op de roomskatholieke heiligencanon kreeg hij een plaats op 13 september en werd hij patroon van de doodgravers.

REMBRANDT (1626)

Vele beeldhouwers, schilders en glazeniers hebben de bonte reeks taferelen uit dit 14 hoofdstukjes tellende boekje vereeuwigd.
Rembrandt bijvoorbeeld heeft er een leven lang inspiratie in gevonden, getuige de ruim vijftig etsen, tekeningen en schilderijen die hij eraan wijdde, meer dan aan welk bijbelfragment ook.

JAN STEEN (circa 1660)

SAMENVATTING BOEK TOBIT


2016-2019 Copyleft - Paul Verheijen
Nijmegen