Paul Verheijen

PRERAFAËLIETEN

1848-±1860

De prerafaëlieten waren Engelse kunstenaars in het victoriaanse tijdperk, voornamelijk kunstschilders, die zich afzetten tegen de academische kunst als toen voorgeschreven door de Royal Academy of Arts.
Zij wilden terugkeren naar de eenvoud zoals die bestond bij kunstenaars levend vóór Rafaël en streefden eenvoudige composities en een nauwkeurige, realistische werkwijze na.
De beweging begon in 1848 met de oprichting van een genootschap, de Pre-Raphaelite Brotherhood (PRB).
Na 1860 ging de beweging geleidelijk over in een vorm van estheticisme, ook wel de aesthetic movement genoemd.
De prerafaëlitisme kende nauwelijks een pendant in de rest van Europa, maar hadden wel invloed op het symbolisme en de Jugendstil
2016 Paul Verheijen / Nijmegen