Paul Verheijen

ESTERMICHELANGELO - SIXTIJNSE KAPEL

Novelle

Het boek Ester ontstond vermoedelijk in de derde eeuw vChr.
Het hoort met de boeken Ruth en Judit tot de bijbelse geschriften waarin de held een vrouw is.
In het Jodendom is het boek Ester onderdeel van de vijf rollen die bij bijzondere feesten worden gelezen.
Naar de literaire vorm is het een novelle.

BURGKMAIR

Canoniek

Of het boek in de bijbel moest worden opgenomen, is langetijd omstreden geweest, vooral omdat er van God geen sprake is.
Maarten Luther was tegen opname in de canon en plaatste Ester aan het eind van de historische boeken.

TINTORETTO

Poerim

Het boek Ester is een sage over de oorsprong van het joodse Poerimfeest eind februari, begin maart.
In het boek vinden we - voor het eerst in de literatuur - de opvatting dat de joden vanwege hun ethnische afstamming vervolgd worden.
Volgens Ester 3,7 heeft de jodenhater Haman het lot (Hebreeuws poer) laten werpen om de dag te bepalen waarop de joden gedood moeten worden.
Het boek vertelt aanschouwelijk en spannend de redding van de joden door de moed van de joodse koningin Ester en haar stiefvader Mordekai.

JAN STEEN

Flavius Josephus

Flavius Josephus hervertelt de novelle in zijn De Oude Geschiedenis van de Joden, Boek XI,184-296.
Hij ruimt een grote plaats in voor de invloed van God op het gebeuren, laat het 'lot' achterwege en noemt het feest dat ingesteld gaat worden na de redding van het joodse volk op zijn Grieks Phruraoi.

JAN STEEN

SAMENVATTING


2016-2019 Copyleft - Paul Verheijen
Nijmegen